•  Aktualności
  • Nowe zasady oceniania sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (1)
   Siły Zbrojne w dobie przemian organizacyjnych znajdują się stale w procesie swoistej transformacji. Zmienia się nie tylko otoczenie, sprzęt, prawo, ale i podejście do procesu szkolenia. Pojawiają się nowe trendy, inaczej rozumiane metody, w tym osobliwe podejście do ogólnie rozumianego tematu sprawności indywidualnej żołnierza. Sprawdź, jak od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.
 • Poradnia medycyny pracy
  • Wieloczynnikowa wrażliwość na czynniki chemiczne w praktyce lekarza medycyny pracy (5)
   Lekarze medycyny pracy spotykają się z sytuacjami, w których wobec trudności i wątpliwości diagnostycznych zgłaszane przez pacjenta nietypowe objawy są przypisywane etiologicznie narażeniu zawodowemu. Takie osoby bywają kierowane na ścieżkę diagnostyczno-orzeczniczą z podejrzeniem choroby zawodowej. Co powinien zrobić lekarz, który w swojej praktyce spotyka chorego z podejrzeniem wieloczynnikowej wrażliwości na czynniki chemiczne? Co to za choroba?
  • Jak powinna kształtować się współpraca między lekarzem a psychologiem podczas badań kierowców (8)
   Badania kierowców są obszarem, na którym działalność lekarzy i psychologów teoretycznie nie łączy się ze sobą (orzeczenia są odrębne), jednak w praktyce bardzo mocno się przeplata. Jest to szczególnie istotne w większych ośrodkach, gdzie wykonywane są badania kompleksowe i orzekają przedstawiciele obu profesji. Na czym polegają badania psychologiczne, kto jest do nich zobowiązany, w jakich okolicznościach są polem współpracy, a w jakich współpraca ta nie jest konieczna?
  • Komputerowe badania psychologiczne – jak z nich korzystać w praktyce psychologa medycyny pracy (11)
   Skrócenie czasu badania, mniejszy nakład pracy psychologa, możliwość zmiany języka badania, aktualizacje i normy, łatwiejsze prowadzenie dokumentacji, badanie kilku osób jednocześnie – to niektóre zalety prowadzenia badań psychologicznych medycyny pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Sprawdź, dlaczego warto z nich korzystać.
 • Formularze
  • Jak wystawiać orzeczenie lekarskie osobie występującej o wydanie pozwolenia na broń (14)
   Upoważniony lekarz przeprowadza badania lekarskie osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną, w rezultacie czego wydaje stosowne orzeczenie lekarskie. Sprawdź, jakich informacji nie może w nim zabraknąć.
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz