• Apel do rolników (3)
  Prośba do rolników o zachowanie wyjątkowej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo podczas wykonywania codziennych zadań.
 • W Sejmie RP – Pandemia a środowisko pracy (4)
  Posiedzenie Rady Ochrony Pracy 28 kwietnia 2020 r. przypadło w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Tradycyjnie, jak co roku, miało się odbyć w Sali Kolumnowej Sejmu. Pandemia koronawirusa wymusiła inny przebieg spotkania – odbyło się ono zdalnie, za pośrednictwem łączy teleinformatycznych.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (5)
 • Bezpieczny powrót do pracy. Zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy (6)
  Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w naszym kraju ograniczenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych ograniczeń dotyczy miejsc pracy. Niezależnie od faktu, czy zagrożenie przybierze postać chroniczną, czy możliwe będzie szybkie wyeliminowanie patogenu z przestrzeni publicznej, zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy.
 • Gdy zabraknie przepisu. Rola zwyczaju w postępowaniu kontrolnym inspektora pracy (8)
  Niekiedy można spotkać się z sytuacją, w której brak jest wyraźnej normy prawnej zawartej w ustawie, rozporządzeniu, układzie zbiorowym lub regulaminie. Wtedy do głosu dochodzi zwyczaj uznany nawet przez Sąd Najwyższy za możliwe źródło praw i obowiązków stron stosunków pracy.
 • Siła wieku. Prawne regulacje zatrudniania seniorów (12)
  Kodeks pracy w żadnym z przepisów nie wskazuje na pojęcie „senior” lub „osoba starsza”, jednak część przepisów dotyczy osób, które są chronione w związku z osiągnięciem określonego wieku lub ich zatrudnienie ustaje w związku z przejściem na emeryturę. Także w przepisach szczególnych mamy odniesienie do osób, których dotyczą pewne prawa lub obowiązki w przypadku ukończenia określonego wieku.
 • Dziesięć tysięcy zwycięzców. VII edycja konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” (17)
  W tym roku po raz pierwszy w historii nie odbył się finałowy etap konkursu. Co nie znaczy, że nikt nie zwyciężył. Wygranymi byli wszyscy uczestnicy, a ich nagrodą - bezcenna w dorosłym życiu wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
 • Poznaj swoje prawa w pracy – fotoreportaż (18)
 • Prestiż zawodu inspektora pracy. Rozmowa z Jerzym Łabońskim Okręgowym Inspektorem Pracy w Zielonej Górze (20)
 • (Prawie) jak pandemia. Zagrożenia biologiczne w pracy rolniczej (23)
  Konieczność noszenia maseczek, częste i dokładne mycie rąk… skąd my to znamy? Tak walczymy z koronawirusem, ale to także zalecenia dla rolników. Choć na wsi coraz więcej procesów sterowanych jest elektronicznie, a maszyny są wyposażone w coraz lepsze osłony i zabezpieczenia, to z racji środowiska pracy rolnicy na co dzień stykają się z zagrożeniami, które niezwykle przypominają stan pandemii. Na szczęście radzimy sobie z nimi znacznie skuteczniej niż z COVID-19.
 • Człowiek z azbestu. Wspomnienie o Ryszardzie Wrześniu (28)
 • Cena postępu. Zagrożenia wypadkowe w ciepłowniach (30)
  Ten artykuł jest podsumowaniem doświadczeń i spostrzeżeń z kontroli prowadzonych w ostatnich latach. Jego celem jest naświetlenie najczęściej występujących zagrożeń w sferze bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w zakładach energetyki cieplnej dla zaspokajania potrzeb ludności.
 • Wypadek. Do trzech razy sztuka (34)
  Gdy nieprzeszkolony pracownik, dla którego jest to pierwszy dzień w pracy, obsługuje maszynę bez instrukcji obsługi i bez zabezpieczeń, skutek może być tylko jeden.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz