• W Sejmie
  • Pozytywnie o budżecie i kandydatach (3)
   Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 16 października bieżącego roku w siedzibie Sejmu rozpatrzyła projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Poselskie poparcie projektu budżetu
  • Święto służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • E-akta pracownika coraz bliżej
  • Standardy pracy
  • Polski inspektor w Danii
  • O zwolnieniach i dyskryminacji
  • Bezpieczeństwo w przemyśle
 • Zakres działalności socjalnej – uwagi praktyczne (7)
  O ile świadczenie urlopowe, ze względu na swoją konstrukcję, jest uznawane za obowiązkowe, a pracownikowi służy roszczenie o jego wypłatę, o tyle świadczenia socjalne wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie mają takiego charakteru, do momentu podjęcia przez pracodawcę decyzji o ich wypłacie.
 • Zmiany w przepisach dotyczących niepełnosprawnych (12)
  Nowe rozwiązania prawne, które weszły w życie w połowie bieżącego roku, dotyczą pracowników niepełnosprawnych, pracowników opiekujących się osobami niepełnosprawnymi oraz pracodawców. Celem tych zmian jest między innymi stworzenie lepszych warunków do pracy osobom godzącym aktywność zawodową z opieką nad niepełnosprawnymi członkami rodziny.
 • Nieudany podstęp szefa (16)
  Obecność pracownika w zakładzie pracy bez wykonywania pracy, np. przyjście w celu złożenia świadectwa lekarskiego czy też w celu pójścia do lekarza zakładowego, nie jest „obecnością w pracy”, w trakcie której pracodawca może skutecznie zwolnić pracownika – decyzja Sądu Najwyższego.
 • Na AGRO SHOW 2018 (17)
 • Bednary 2018 (18)
 • Szlifierki do metalu – zagrożenia i urządzenia ochronne (20)
  Szlifierka do metalu jest obrabiarką przeznaczoną do obróbki przedmiotów za pomocą narzędzi ściernych. Szlifierką można wykonywać operacje szlifowania, tj. obróbki wykończeniowej powierzchni, w wyniku której uzyskuje się dużą dokładność wymiarową i kształtową oraz małą chropowatość powierzchni, oraz operacje przycinania.
 • Innowacyjne i bezpieczne (24)
  Modernizując gospodarstwo, wprowadzając zmiany organizacyjne i techniczne, zawsze pamiętali o rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo. Docenił to główny inspektor pracy i przyznał Sylwii i Mariuszowi Pawlakom z Poddębic koło Włocławka w województwie kujawsko-pomorskim nagrodę specjalną w tegorocznym konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
 • Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie – 87 lat później (26)
 • Promocja zdrowia w firmach (29)
  Jednym ze współczesnych trendów społeczno-gospodarczych jest rosnące zainteresowanie pracodawców sprawami zdrowia pracowników. Wynika to z wielu czynników, w tym z przemian demograficznych i epidemiologicznych.
 • Po dyżurze telefonicznym (31)
 • Kronika dnia powszedniego Okręgowego Inspektoratu Pracy (31)
 • Opiekun inspekcyjnych adeptów – rozmowa z nadinspektorem pracy Janem Kaproniem z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach (32)
 • Biblioteka (35)
 • Porażenie inkasenta (36)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz