Inspektor Pracy 2018/09

 • W Sejmie RP
  • Umowy cywilnoprawne w świetle kontroli (3)
   Problematyka zatrudnienia na postawie umów cywilnoprawnych była wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się na plenarnym posiedzeniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Sejmu. Swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przestawiła Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Na przejściu granicznym w Dorohusku
  • Konferencja prasowa w Rzeszowie
  • Bezpieczne wakacje w Małopolsce
  • Punkty poradniczo-informacyjne na Pomorzu
  • Konkurs o bhp w rolnictwie na Kielecczyźnie
  • W trosce o bezpieczne żniwa w Wielkopolsce
  • Na wystawie „ROL-SZANSA 2018”
 • Wyniki kontroli w Amazonie (6)
  Na spotkaniu z dziennikarzami 30 sierpnia 2018 r. w Warszawie główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek przedstawił wyniki tegorocznych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w firmie Amazon.
 • Karta Nauczyciela po zmianach (7)
  Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian dotyczących zatrudniania nauczycieli, m.in. w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego, wynagrodzeń, czasu pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem i urlopów.
 • Najnowsze zmiany w prawie oświatowym (10)
  Od 1 września 2018 roku obowiązują zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli, ich awansu zawodowego, czasu pracy czy oceny pracy. Artykuł przybliża te zmiany w regulacjach prawnych, uwzględniając różnorodne uwagi dotyczące prezentowanego tematu.
 • Niewypełnianie norm uzasadnia zwolnienie (12)
  Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który nie osiąga wyników pracy porównywalnych z wynikami pracy innych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, choćby nie było w tym zawinienia, niestaranności lub niesumienności pracowniczej. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania niewydajnego pracownika.
 • W pierwszą rocznicę śmierci inspektora Romana Giedrojcia (14)
 • Nagrody im. Romana Giedrojcia w 2018 roku (16)
 • Obniżenie ryzyka zawodowego poprzez zmianę technologii (20)
 • „Żniwa mogą być bezpieczne” (24)
 • Wspomnienia Kiejstuta Szymańskiego, zastępcy głównego inspektora pracy w latach 1981-1991 o Janie Laskowskim (26)
 • Służba z powołania – wywiad z Franciszkiem Kocańdą, nadinspektorem pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie (30)
 • Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie (32)
 • Kontrola olsztyńskich PGR (33)
 • Biblioteka (35)
 • Śmiertelne porażenia (36)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz