Inspektor Pracy 2018/08

 • Niepokojące praktyki w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne (6)
  Aktywność zawodowa zapobiega wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, wzmacnia poczucie ich wartości, nadaje sens życiu. Jeżeli zostaną im stworzone warunki do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, często o wiele lepiej wykonują powierzone zadania. Wynika to głównie z potrzeby udowodnienia sobie i innym, że mimo swoich ograniczeń są w stanie samodzielnie zarobić na utrzymanie.
 • Pozorność umowy o pracę (10)
 • Potrącenia z wynagrodzeń i innych świadczeń (12)
  Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę. Zabezpiecza byt pracownika i jego rodziny, wobec czego podlega szczególnej ochronie, która nie pozwala na uszczuplanie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za pracę bez wyraźnego przepisu ustawy lub zgody pracownika.
 • Redukcja ryzyka – uzupełniające środki ochronne maszyn (15)
  Zadaniem uzupełniających środków ochronnych jest ograniczanie zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn, niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych, bezpiecznych samych w sobie, technicznych środków ochronnych (osłon, urządzeń ochronnych) czy informacji dotyczących użytkowania.
 • Targi ITM Polska – Innowacje – Technologie – Maszyny (18)
 • Kształcenie unitarne i specjalizacja inspektorów pracy (20)
  Specjalizacja jest jednym z podstawowych wymiarów struktury każdej organizacji, obok centralizacji, hierarchii i formalizacji. Określa podział pracy między komórkami i stanowiskami w strukturze organizacyjnej. W Państwowej Inspekcji Pracy od wielu lat toczy się wewnętrzna dyskusja nad tym, w jakim stopniu specjalizacja ma odnosić się do czynności kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.
 • Zamiast studiów praca na czarno (25)
 • Elita w zawodzie – wywiad z nadinspektorem pracy Jerzym Pasem z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie (26)
 • Higienistki fabryczne (30)
  Od niedawna higiena pracy była czymś tak oderwanym od życia realnego, taką jakąś mgławicą nieokreśloną, że zajmowanie się nią budziło jedynie uśmiech ironii czy politowania.
 • Z tej tragedii trzeba wyciągnąć wnioski (31)
 • Wózek widłowy zamiast rusztowania (32)
 • Nowości wydawnicze (33)
 • Biblioteka (35)
 • Śmiertelne obrażenia głowy (36)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz