Inspektor Pracy 2015/12

 • W Sejmie RP
  • O zagrożeniach w budownictwie (3)
   Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 13 listopada 2015 r. w siedzibie Sejmu. Działania Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Posiedzenie SLIC; O mobbingu; Przeciw stresowi w pracy; Docenieni za prewencję; Na budowie Volkswagena; Polsko-holenderskie seminarium
 • Nagrodzeni przez inspekcję (6)
  Na Zamku Królewskim w Warszawie 25 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XXII edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
 • Naprawienie pracownikowi szkody wyrządzonej przestępstwem (10)
  Skutkiem popełnienia przez pracodawcę lub reprezentującą go osobę przestępstwa bezpośrednio dotyczącego pracownika może być powstanie szkody. W przypadku niektórych przestępstw szkody ponoszone przez pracowników są znaczne, istotne jest, by obowiązujące prawo dawało możliwości szybkiego dochodzenia roszczeń majątkowych.
 • Prawo
  • Ochrona stosunku pracy nauczyciela (15)
   W dobie likwidacji szkół i masowych zwolnień nauczycieli warto się zastanowić nad ochroną ich stosunku pracy - Ochrona wynikająca z Kodeksu pracy;
 • Tutissimusy dla pracodawców (18)
 • Narażeni na porażenie (20)
  Żadne przepisy bhp nie regulują zasad bezpieczeństwa przejazdu sprzętu rolniczego pod liniami energetycznymi.
 • Zamiana na polu (21)
  Grupa nieuczciwych pośredników oferowała właścicielom gospodarstw rolnych niezgodne z prawem zatrudnianie pracowników z Ukrainy.
 • Premia za bezpieczne pomysły (22)
  Masz pomysł na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy i wzrost efektywności? Podziel się nim i zdobądź nagrodę finansową - w ten sposób dyrekcja zakładu Siegenia Aubi w Kluczborku angażuje załogę w poprawę bhp. W tym roku wpłynęło już 450 pomysłów.
 • Od ustawodawcy oczekuje się wizji modelu BHP w środowisku pracy... (24)
  Rozmowa z prof. nadzw. dr hab. Teresą Wyką, kierownikiem Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego
 • Nowa firma powinna potwierdzić zakaz konkurencji (28)
  Pracodawca przejmujący zatrudnionych na podstawie art. 23 k.p. powinien decydować o dalszym związaniu przejętego pracownika zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 • Nowości wydawnicze (29)
  Prawo pracy - Uprawnienia pracownika-ojca; Budownictwo - Instalacje elektryczne na budowie
 • Inspektorzy pracy na granicy (30)
  Kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców dotyczyła narada szkoleniowa nadinspektorów i inspektorów pracy z sekcji legalności zatrudnienia, która odbyła się 21-23 października br. w Krynicy Morskiej przy aktywnym współudziale Straży Granicznej.
 • Kultura bezpieczeństwa (31)
  Zagrożenia w oczach dziecka; Konkurs plastyczny
 • Konkurs (32)
 • 370 metrów pod ziemią (33)
 • Biblioteka (35)
  Informacja okresowa, Akty prawne
 • Próba samobójcza (36)