Inspektor Pracy 2015/11


 • Wiadomości nie tylko z kraju (3)
  Niebezpieczne substancje i mieszaniny; Wizyta inspektora pracy z Litwy; Z kulturą do maszyny; Aktywizacja zawodowa chorych; O gospodarce i przedsiębiorcach; Bezpiecznie w energetyce; Dzień Budowlanych; Poprawa jakości życia pracowników; Nowe laboratoria CIOP-PIB; Inżynieria bezpieczeństwa;
 • Wszelkie uogólnienia są ryzykowne (6)
  Rozmowa z prof. dr hab. Bogusławem Cudowskim, sędzią Sądu Najwyższego
 • Wadliwość wypowiedzenia umowy a likwidacja stanowiska pracy (10)
  Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego sąd pracy nie ma kompetencji do badania celowości decyzji pracodawcy co do zmian organizacyjnych dokonywanych w danym zakładzie pracy. Kwestia, czy istnieje rzeczywista potrzeba likwidacji określonego stanowiska pracy, należy do autonomii zarządczej pracodawcy i nie podlega ocenie sądu.
 • Nanotechnologia po sąsiedzku (13)
  Ten tekst pierwotnie miał dotyczyć wyłącznie Niemiec, nie sposób jednak mówić tylko o jednym kraju w odniesieniu do nowoczesnych technologii, które powstają i rozwijają się przy udziale naukowców z wielu państw. Na początku trzeba przyjrzeć się temu, czym jest nanotechnologia i jej bohaterowie, określani jako nanocząstki względnie nanomateriały.
 • Na budowie Centrum Handlowego "Posnania" (17)
  Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w poznaniu prowadzili kontrolę stanu bezpieczeństwa pracy na budowie Centrum Handlowego "Posnania".
 • Wymagania minimalne kontra rzeczywistość (20)
  Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w latach 2013-2014 prowadzili kontrole dotyczące spełniania minimalnych wymagań przez maszyny do obróbki drewna. Stwierdzili wówczas liczne nieprawidłowości.
 • Niebezpieczne usuwanie azbestu (22)
  Dzięki szybkiej reakcji inspektora pracy ujawniono liczne nieprawidłowości podczas demontażu pokrycia azbestowego na dachu. Dotyczyły one zarówno zlekceważenia procedur podczas demontażu azbestu, jak i nieprzestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Zdemontowane osłony (24)
  Podczas przygotowania do produkcji nakładarki kleju na terenie jednej z żarskich firm doszło do wypadku, w wyniku którego pracownik zatrudniony na stanowisku sterowniczego linii produkcyjnej doznał urazowej amputacji palców lewej dłoni.
 • Zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy (26)
  Blisko 240 osób odpowiedziało na zaproszenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach do udziału w konferencji pt. "Współczesne narażenia zawodowe - profilaktyka zdrowotna". Jej współorganizatorem był Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a wsparcie merytoryczne zapewnili również Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
 • Fakty silniejsze niż wola stron (28)
  Przy ustalaniu istnienia stosunku pracy decydujące znaczenie woli stron można przypisać wówczas, gdy zawarta umowa wykazuje wspólne cechy dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem.
 • Poziom żółty (29)
  Współpraca pokolenia XYZ, oczekiwania przedsiębiorców co do zaangażowania pracowników w pracy a wpływ na bezpieczeństwo, potrzeby pracowników i organizacji w kontekście sposobu zarządzania - to wybrane wątki debaty z udziałem ekspertów z różnych środowisk pracy, zorganizowanej 9 października br. przez Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu. Wpisała się ona w autorski projekt Ośrodka "Kuźnia idei", zapoczątkowany rok temu dyskusją na temat form szkolenia w kreowaniu bezpiecznych miejsc pracy.
 • Nowości wydawnicze (31)
 • Pod inspektorską lupą (32)
  Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku ocenili stan bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej w centrum miasta. Zakres inwestycji przewiduje rozbudowę budynku sądu o dodatkowy segment oraz przebudowę funkcjonującej części obiektu, budowę murów oporowych i infrastruktury.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe (33)
  Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo przemysłowe. Najlepsze praktyki 2015", 6-8 października br.
 • Nie tylko praca (35)
  Już po raz dwudziesty czwarty w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym zorganizowano konkurs na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy. W tym roku tematem wiodącym była równowaga między pracą a czasem wolnym. 20 października br. w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom.
 • "Minimalne" niedomagania - tragiczne skutki (36)
  Wytaczarka bez osłony