Inspektor Pracy 2012/08

 • W Sejmie RP (3)
  Iwona Hickiewicz głównym inspektorem pracy 
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Z czasem pracy na bakier (6)
  Najczęściej występujące naruszenie przepisów polega na zawieraniu ze swoim pracownikiem umowy cywilnoprawnej w celu świadczenia takiej samej pracy, jak wynikająca z umowy o pracę. Działania takie uznawane są przez sądy za obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących podleganiu ubezpieczeniu społecznemu.
 • Inspektor pracy jako oskarżyciel subsydiarny (8) Nierzadko spotyka się opinie, że rola inspektora pracy w postępowaniu karnym w praktyce kończy się wraz ze skierowaniem do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez pracodawcę przestępstwa. Świadczyć o tym mają nagminne umorzenia postępowań przygotowawczych, bądź wręcz odmowy ich wszczęcia przez prokuratorów, często bezrefleksyjnie utrzymywane w mocy przez sądy rozpoznające zażalenia składane na takie decyzje przez inspektorów pracy.
 • Świadczenie usług pracy tymczasowej (10)
  Kontrole przeprowadzone w dwóch agencjach zatrudnienia, które w ramach świadczenia usług pracy tymczasowej udostępniały pracowników na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika, ujawniły proceder omijania regulacji prawnych zawartych w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Chodzi o zapis ograniczający zbyt długie wynajmowanie tej samej osoby od agencji pracy tymczasowej.
 • Trzy aspekty czasu (13)
  Intuicyjnie rzecz ujmując, kryzys gospodarczy powinien był przełożyć się na ograniczenie czasu pracy. Badania pokazują jednak, że pracownicy, którzy uniknęli zwolnień, obecnie pracują więcej niż w roku 2008. Wydaje się więc, że kryzys i intensywniejsza praca idą w parze. 
 • Dla ducha i ciała (16)
  XIX Rajd Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy MAŁOPOLSKA 2012 
 • Niżej za zgodą (18)
  Od wielu lat problemem jest interpretacja przepisów dotyczących organizowania stanowisk stałej pracy poniżej otaczającego terenu. Warto wspomnieć, że wcześniej obowiązujące przepisy § 11 rozporządzenia Ministrów Pracy i Ziem Odzyskanych z 6 listopada 1946 r. o ogólnych przepisach bhp, stwierdzało w sposób jednoznaczny, że pomieszczenia przeznaczone na stałe miejsce pracy nie mogą znajdować się w suterenach, piwnicach i na poddaszach. 
 • Wyciągi pochyłe na polskim rynku (19)
  Jeszcze kilkanaście lat temu pochyłe wyciągi budowlane, zwane potocznie "windami dekarskimi", miały opinię urządzeń dostępnych jedynie dla większych, zaawansowanych technologicznie firm z branży dachowej. Naszym rodzimym przedsiębiorstwom wydawało się, że dedykowane im środki transportu pionowego osiągalne są jedynie dla ich zachodnich odpowiedników, a w naszych realiach jedyną opcją jest tradycyjny sznurek i bloczek. 
 • Wał bez osłony to śmierć (22)
  W zakładzie Usług Komunalnych w S. doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy. Zakład podlega gminie i posiada status pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje kierownik zakładu, będąc zarazem osobą kierującą bezpośrednio wszystkimi pracownikami. 
 • Wydawnictwa PIP (23)
 • Kto najbezpieczniejszym rolnikiem? (24)
  Okazuje się, że idea promowania bezpiecznej pracy spotyka się z zainteresowaniem rolników, którzy oprócz prestiżu w swoim środowisku - chcą walczyć o cenne nagrody. Trwają wizytacje gospodarstw w poszczególnych województwach.
 • System zarządzania stresem (26)
  Stres jest nieodłącznym elementem pracy. Kiedy potrafimy sobie z nim radzić i odpowiednio go rozładowywać, nie zagraża on ani zdrowiu, ani wydajności w pracy. Problem pojawia się wtedy, gdy stres utrzymuje się przez dłuższy czas, może bowiem prowadzić do utraty zdrowia psychicznego i fizycznego, skutkując absencją i dezorganizacją pracy. Pracownicy popełniają więcej błędów, nie są wystarczająco efektywni, a co najgorsze, są skłonni do ignorowania zasad bhp, co może zwiększać liczbę wypadków w pracy. Dlatego w Grupie EDF w Polsce rozpoczęto prace nad wdrażaniem systemu zarządzania stresem, który obejmuje wszystkie spółki.
 • A miało być prewencyjnie (28)
 • Tragedia podczas rozbiórki (31)
 • Śmiertelny zjazd windy (32)