Inspektor Pracy 2012/11

 • W Sejmie RP (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Z misją we Francji (6)
 • Od mediacji po nakaz (8)
  Nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzeń, to najczęstsze przyczyny skarg, jakie pracownicy kierowali kiedyś i nadal kierują do PIP. Problematyka ochrony wynagrodzeń znajduje się więc w centrum zainteresowania inspekcji pracy od chwili jej powstania.
 • Inspektor pracy wobec GMO (11)
 • Z agencją do pracy w USA (14)
 • Budowlańcy zawodowcy (16)
 • Wciąż niebezpieczne (18)
  Niezależnie od powodów niedostosowywania maszyn do wymogów minimalnych podawanych przez pracodawców, inspektorzy pracy wskazywali na brak lub niedostateczną znajomość przepisów i zasad bhp, nie tylko przez pracodawców, ale i osoby nadzorujące pracy.
 • Nowości wydawnicze PIP (21)
 • Człowiek z kamienia (22)
  Z Kazimierzem Grajcarkiem, laureatem nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
 • Srebrna siekiera (24)
 • Szkoleniom bhp mówią nie (26)
  Włoscy inżynierowie, doświadczeni na budowie metra w Rzymie, uznają za całkowicie bezcelowe uczestniczenie w polskich szkoleniach z bhp. Toteż zorganizowany dla nich instruktaż zignorowali.
 • Mistrzowie ratownictwa (28)
 • Biblioteka (31)