• Temat numeru:
  • Diagnostyka
   • Jak przeprowadzić skuteczną diagnostykę zgrzewarek elektrycznych oporowych? (4)
    W artykule omówiono zagadnienia związane z diagnostyką zgrzewarek elektrycznych oporowych, które zawierają transformatory o częstotliwości 50 Hz oraz tyrystorowe regulatory mocy i czasu zgrzewania. Skupiono się na zgrzewarkach punktowych i liniowych przeznaczonych do zgrzewania blach stalowych oraz zgrzewarkach wielopunktowych wykorzystywanych do zgrzewania drutów i prętów stalowych. Przedstawione informacje mogą okazać się pomocne w sytuacji, gdy zgrzewarka odmówiła posłuszeństwa bądź jakość zgrzewania uległa pogorszeniu.
   • Diagnostyka eksploatacyjna uszkodzeń napędów elektrycznych w przemyśle (10)
    Wzrastająca wartość maszyn i urządzeń w przemyśle kieruje uwagę służb utrzymania ruchu i służb eksploatacyjnych na unowocześnianie zasad eksploatacji i serwisu wyposażenia technicznego. W wielu krajach technicznie i ekonomicznie wysoko rozwiniętych, w tym również coraz częściej i w Polsce, dostrzega się znaczące źródło efektów ekonomicznych, jakie daje przyjęcie zasad eksploatacji do awarii oraz zasad uwzględniających normatywy czasu pracy. Wprowadza się diagnostykę, bieżący nadzór oraz monitorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń.
 • Koncepcje
  • Struktura działu UR jako element strategii przedsiębiorstwa (16)
   Nowoczesne technologie odmieniają oblicze każdego obszaru życia człowieka, a najbardziej i najszybciej zmienia się środowisko i wymagania w pracy zawodowej. Aby realizować cele przedsiębiorstwa, niezbędne staje się stałe utrzymywanie dostępności tych technologii na najwyższym możliwym poziomie. Dlatego od tego, jaką strategię organizacyjną i utrzymaniową w swoich obszarach produkcyjnych obierze przedsiębiorstwo, zależy oczekiwany w dłuższej perspektywie sukces całej firmy.
  • 25-lecie istnienia firmy ELOKON Polska: "Bezpieczeństwo maszyn to serce naszej działalności" (20)
 • Prewencja
  • Znaczenie chemii przemysłowej w profilaktyce utrzymania ruchu maszyn i urządzeń (25)
   Środki chemiczne w zakładach przemysłowych stosuje się zarówno podczas naprawy i regeneracji maszyn, jak i podczas produkcji np. chłodziwa, preparatów do czyszczenia maszyn, a także środków higieny osobistej w zakładzie pracy. W związku z tym z chemią przemysłową pracownicy działów UR mają do czynienia właściwie cały czas, ponieważ są one obecne w każdej fabryce. Bez tych produktów funkcjonowanie dzisiejszego przemysłu byłoby niemożliwe.
  • CZARNY HUMOR w UR - Odc. 2. - Urojone pomiary temperatury w utrzymaniu ruchu (28)
   Pomiary temperatury są często wykorzystywane do nadzoru procesu produkcyjnego oraz do nadzoru stanu technicznego majątku produkcyjnego. Bywa jednak, że są wdrożone niepoprawnie.
 • Eksploatacja
  • Kondycja maszyn a ich poprawne smarowanie (32)
   O smarowaniu w kontekście optymalnego utrzymania maszyn w ruchu powiedziano i napisano już wiele. I wszystko to z pewnością jest prawdą, a nawet "oczywistą oczywistością". Jednak widząc efekty, nasuwa się pytanie: dlaczego proces smarowania wciąż nie jest postrzegany jako środek do optymalizacji wyników ekonomicznych, a raczej jako placebo albo co najwyżej przereklamowany suplement zarządzania prewencyjnego?
  • Diagnostyka olejów elektroizolacyjnych w eksploatacji (36)
   Regularne badanie olejów elektroizolacyjnych stosowanych w urządzeniach elektroenergetycznych to konieczność, która przynosi wymierne korzyści. Okresowa kontrola laboratoryjna jest pomocna przede wszystkim w diagnostyce stanu technicznego urządzenia, a zatem gwarantuje lepszą jakość i długotrwałość jego pracy, a także bezpieczeństwo użytkowników.
  • Analiza uszkodzeń siłowników hydraulicznych (42)
   Większość układów maszyn podlega zasadom niezawodności szeregowej, co oznacza, że spadek sprawności każdego z elementów obniża sprawność całego systemu. Dlatego też zapobiegawcza, regularna kontrola stanu urządzeń, a najlepiej systemowe, predykcyjne podejście do utrzymania ruchu są tak ważne dla efektywności i ekonomiczności wykorzystania parku maszynowego.
 • Akademia produkcji
  • Inżynieria odwrotna - hardware, software i praktyka (46)
   Jako osoba łącząca ze sobą trzy techniczne światy - inżynierię oprogramowania, optymalizację produkcji i inżynierię biomedyczną - miała w czasie swojej dotychczasowej aktywności zawodowej okazję obserwować różne przejawy wykorzystania inżynierii odwrotnej na mniej albo bardziej zaawansowanym poziomie, a także przy motywacji gorszymi bądź lepszymi intencjami.
 • Technologie
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - czy zlecić je specjalistom? (48)
   Outsourcing procesów związanych z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem wydaje sią odpowiednim rozwiązaniem dla organizacji nieposiadających zespołów dedykowanych do tych zadań. Oczywiście konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług, zarówno poprzez stosowne klauzule umowne, jak i weryfikację doświadczenia i kompetencji zespołu wykonawcy, w tym potwierdzonych stosownymi certyfikatami branżowymi.
  • Jak korzystać z systemów RFID, by zwiększyć wydajność i obniżyć koszty produkcji ? (52)
 • Obiekt i Media
  • Rola OZE w ograniczeniu zużycia energii w przedsiębiorstwie (cz. 5) (56)
   Uważni czytelnicy tegorocznych numerów "Służb Utrzymania Ruchu" wiedzą już, że wrzesień to ostatni dzwonek na wykonanie obowiązkowego audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa oraz wysłanie zawiadomienia o jego wykonaniu do Urzędu Regulacji Energetyki. Pisaliśmy już o tym, skąd pozyskać dofinansowanie na ten cel, ale warto poznać także funkcje, jakie w termomodernizacji przedsiębiorstwa mogą mieć odnawialne źródła energii.
  • Wytyczne dotyczące maszyn i urządzeń zasilanych prądem (62)
   Pracujące maszyny i urządzenia są źródłem licznych zagrożeń, niekiedy lekceważonych czy niedocenianych, a czasami wręcz stwarzanych wskutek niewłaściwego postępowania z nimi. Osobami narażonymi na zagrożenia są przede wszystkim operatorzy czy konserwatorzy, ale bywają także osoby postronne znajdujące się w obrębie pracującego urządzenia.
 • Zarządzanie Ludźmi
  • Co motywuje pracowników produkcji i utrzymania ruchu? (68)
   Pracownicy produkcji i utrzymania ruchu to szeroka i zróżnicowana grupa. Obejmuje ona także osoby, których kwalifikacje nie muszą być wysokie, a co za tym idzie nie będą też wysoko opłacane. Czy pieniądze są czynnikiem motywującym do pracy? Czy istnieją inne aspekty wynagradzania, które będą powodować wzrost zaangażowania?
 • Z Branży (71)
 • Uwaga - Dodatek specjalny
  • Casebook dla przemysłu 2017 (73)