• Temat miesiąca
  • Ustalanie płatnika zasiłków na 2024 r. – odpowiedzi na pytania Czytelników (11)
   Ustalenie prawa do zasiłków, ich wysokości, a także wypłata to obowiązek płatnika zasiłków – pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O tym, który z tych podmiotów będzie wypłacał zatrudnionym świadczenia z ubezpieczeń społecznych przez cały 2024 r., decyduje liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada 2023 r.
 • Prawo pracy
  • Zapewnienie pracownikom stabilnych i przewidywalnych warunków pracy – obowiązki informacyjne pracodawcy (16)
   Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony. Może również wnioskować o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.
 • Wynagrodzenia
  • Odprawa pieniężna z tytułu zwolnienia grupowego – zasady przyznawania i obliczania (24)
   Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, w razie rozwiązania z pracownikami umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawców, wypłacają zwalnianym odprawy pieniężne. Ich wysokość zależy od okresu zatrudnienia u pracodawcy. Maksymalna wysokość odprawy jest równa 3-miesięcznemu wynagrodzeniu pracownika, ale nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz