Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018/04

 • Profesor Zbigniew Salwa - W dziesiątą rocznicę śmierci
 • Badania społeczne w tworzeniu prawa pracy. W poszukiwaniu modelu optymalnego
 • Studia i opracowania
  • Polityka społeczna a prawo pracy. Sprawozdanie z VIII Seminarium Szubertowskiego
 • Wykładnia i praktyka
  • Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 1 a) Uwagi polemiczne - cz. 2
  • Podstawowe problemy reformy zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej Krajowej Administracji Skarbowej
  • Warunki zatrudnienia menedżerów na podstawie nowej ustawy kominowej
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Rozwiązanie stosunku pracy z pracownicą w ciąży w ramach zwolnienia grupowego
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Zmiana podstawy stosunku pracy i jego treści z mocy prawa a okres dostosowawczy
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r. dotyczącego okresów zatrudnienia nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora na stanowisku asystenta i doktora habilitowanego na stanowisku adiunkta
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (21)
 • Wskaźniki i składki ZUS