Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016/05

  • "Osoby wykonujące pracę zarobkową" a wolność koalicji. Uwagi na marginesie projektu zmieniającego ustawę o związkach zawodowych z 22 marca 2016 r.
 • Studia i opracowania
  • O wadliwym wdrożeniu przez Polskę dyrektywy o zwolnieniach grupowych
  • Sprawozdanie z VI Seminarium Szubertowskiego - międzynarodowej konferencji pt. "Przyszłość prawa pracy"
 • Wykładnia i praktyka
  • Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych a transfer zakładu pracy i sukcesja generalna
  • Wybrane aspekty odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych podmiotów leczniczych prowadzących szpital
  • Wydatki na pracowników stanowiące koszty uzyskania przychodów pracodawcy
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Dyskryminacja ze względu na wiek - nakaz bezwzględnego stosowania prawa UE
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Procedura grupowych wypowiedzeń zmieniających - najnowsze orzeczenie
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (10)
 • Wskaźniki i składki ZUS