Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011/12

  • Transgraniczna opieka zdrowotna - pomiędzy harmonizacją a ujednoliceniem (2)
 • Studia i opracowania
  • Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - sprawozdanie z XVIII Zjazdu Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (14)
 • Wykładnia i praktyka
  • Jeszcze o odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy za wypadki przy pracy (20)
  • Odwołanie od decyzji organu rentowego (24)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Wiek jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy - cz. 2 (31)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (35)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Uprawnienia rodzicielskie (37)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy (38)
 • Nowe przepisy (39)
 • Przegląd wydawnictw
  • Zbigniew Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy (41)
 • Wskaźniki i składki ZUS (44)
 • Roczny spis treści 2011 (46)