Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010/07

  • Lech Kaczyński (1949-2010) (2)
  • Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Część I (4)
 • Studia i opracowania
  • "Proaaktywna" funkcja prawa pracy? Sprawozdanie z konferencji (11)
 • Wykładnia i praktyka
  • Roszczenia przysługujące pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę (16)
  • Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (23)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
  • Przegląd orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2009 (prawo do urlopu wypoczynkowego) (33)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o. w charakterze prezesa zarządu (37)
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 listopada 2009 r. (I PK 105/09) w sprawie postanowienia umownego dotyczącego przekształcenia terminowej umowy o pracę w bezterminową (38)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Dyskryminacja pracowników tymczasowych w zakresie poziomu wynagrodzeń (41)
  • Łączenie okresów uprawniających pracownika tymczasowego do nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego (42)
  • Świadectwo pracy dla pracowników tymczasowych (42)
 • Nowe przepisy (43)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)