• Aktualności
  • Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich
  • Odsetki od odszkodowania za szkody związane z sąsiedztwem lotniska
  • Profesjonalny pełnomocnik musi precyzyjnie określić rodzaj wnoszonego środka zaskarżenia
  • Rozbieżność między izbami sądu najwyższego w zakresie możliwości przyznania zadośćuczynienia bliskim osoby w stanie wegetatywnym na podstawie art. 448 KC
  • Błąd systemu ePUAP nie może obciążać podatnika
  • Udostępnienie przez organ akt sprawy w formie skanów dokumentów
  • Odwołanie ze stanowiska asesora komorniczego niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę
  • Podatkowe skutki uzyskania przychodów ze wspólnego przedsięwzięcia
  • Nielegalne dochody jako „wystarczające środki”
  • Wykonanie ENA
  • Koszt zarządzania umową konsumencką
 • Artykuły
  • Kredyt odnawialny na tle ustawy o kredycie konsumenckim – wybrane zagadnienia
  • Sukcesja przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne na gruncie ustawodawstw wybranych jurysdykcji
  • Prawnorzeczowy status balkonu
  • Cel ustawy jako źródło jej mocy wstecznej – uwagi na tle orzecznictwa
  • Prokurator jako pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa
  • Art. 709 KC jako regulacja semidyspozytywna
  • Kandydat na stanowisko prezesa zarządu zakładu ubezpieczeń jako strona postępowania administracyjnego w sprawie wyrażenia przez KNF zgody na jego powołanie

Monitor Prawniczy - cały wykaz