• Temat numeru
  • Skutki przekroczenia limitów składkowo-podatkowych w 2023 r.
 • O tym musisz wiedzieć
  • Za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. trzeba oddać pracownikom dodatkowy dzień wolny
  • Czy trzeba rekompensować dodatkową godzinę przepracowaną w nocy podczas zmiany czasu letniego na zimowy
  • Od 1 listopada 2023 r. większa grupa pracowników uzyska prawo do posiłków i napojów profilaktycznych
  • Jak zamienić telepracę na pracę zdalną w przypadku pracownika chronionego przed zwolnieniem
  • Płatnik składek musi ustalić na koniec listopada 2023 r., czy będzie płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego w 2024 r.
  • Jak obliczyć wynagrodzenie dla pracownika za udział w pracach komisji wyborczej
 • Odpowiedzi na pytania kadrowych
  • Jak ustalić staż pracownika, który nie dostarczył żadnych świadectw ukończenia szkoły
  • Czy Państwowa Inspekcja Pracy może sprawdzić powody, dla których pracodawca odrzucił wniosek o pracę zdalną

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz