• Poradnia medycyny pracy
   • Badania myśliwych – jakie powinny być regulacje i praktyki zwiększające bezpieczeństwo (1)
    Obecnie myśliwi przechodzą badanie psychologiczne tylko raz w momencie otrzymania uprawnień. W związku z licznymi wypadkami w tej grupie toczy się dyskusja nad regularnymi badaniami tych osób. Sprawdź, jak możesz dbać o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne myśliwych.
   • Pielęgniarka psychiatryczna pokąsana przez pacjentkę – nietypowa transmisja wirusa HBV (4)
    Zawodowe zakażenia wirusami krwiopochodnymi występują często u pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek. Poznaj nietypowy przypadek, gdy domniemane zakażenie tego typu wystąpiło u pielęgniarki psychiatrycznej w wyniku pokąsania przez pacjentkę.
  • Komentarze prawne
   • Kluczowe aspekty profilaktycznych badań lekarskich (7)
    Kodeks pracy nie określa szczegółowo zakresu profilaktycznych badań lekarskich. Ważne wskazówki, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo pracowników, wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dowiedz się, jak lekarze mogą dostosować badania do potrzeb pracowników i jakie są aktualne zalecenia w medycynie pracy.
   • Ocena narażenia zawodowego – jakie ma znaczenie do s twierdzenia lub nie choroby zawodowej (8)
    Ocena narażenia zawodowego odgrywa kluczową rolę w procesie ustalania, czy dana dolegliwość jest chorobą zawodową pracownika. potwierdza to rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawa, w której sąd podkreślił, że decyzje dotyczące stwierdzenia choroby zawodowej bazują na zgromadzonym materiale dowodowym. Szczególną wagę przywiązuje się do informacji z orzeczenia lekarskiego oraz w formularzu oceny narażenia zawodowego, zarówno obecnego, jak i byłego pracownika.
   • Stosowanie środków ochrony indywidualnej a orzekanie o chorobie zawodowej (11)
    Środki ochrony indywidualnej, nawet jeśli są właściwie stosowane, nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa i nie gwarantują pełnej ochrony przed zakażeniem. Ryzyko zakażenia w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych jest znacznie wyższe wśród personelu medycznego niż w przypadku innych grup zawodowych. Sprawdź, jaki wpływ na proces orzekania ma stosowanie środków ochrony indywidualnej.
   • Zmiana treści skierowania i jego wpływ na badania profilaktyczne (14)
    Czy wiesz, że zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zakwestionować wynik profilaktycznych badań lekarskich, składając odwołanie? W medycynie pracy orzeczenie lekarskie zyskuje ostateczną moc po procedurze odwoławczej. Ale co się dzieje, gdy zmieniają się okoliczności pracy? Dowiedz się więcej o możliwości ponownych badań pracownika na podstawie zmodyfikowanej treści skierowania.
  • Kalendarium zmian
   • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz