Inspektor Pracy 2010/03

 • Z obrad Rady Ochrony Pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Społeczna inspekcja pracy (6)
 • Powstała opolska komisja ds. bhp w budownictwie (7)
 • ROP o bezpieczeństwie robót budowlanych (8)
 • Sejmowa komisja za zniesieniem utrudnień w kontrolach (9)
 • Ukraińscy inspektorzy z wizytą w Warszawie (10)
 • EURONEWSY (11)
 • Kontrola i prewencja - razem czy osobno? (12)
  Aktualnym zagadnieniem dla kierownictwa irlandzkiego urzędu
  oraz inspektorów jest znalezienie odpowiedniej równowagi
  pomiędzy działaniami prewencyjnymi (prevention) podejmowanymi
  w czasie kontroli, a stosowaniem środków przymusu (enforcement).
  W ostatnich latach, zwłaszcza po audycie przeprowadzonym przez
  przedstawicieli SLIC, kierownictwo HSA nieco większy nacisk kładzie
  na działalność nakazową, przede wszystkim dotyczącą zarządzania
  bezpieczeństwem.
 • Pod inspektorską lupą (15)
 • Praca z laptopem (16)
 • O współpracy z organami ścigania (18)
 • Mściwość czy konsekwencja? (20)
  Wielomiesięczne zmagania inspektora pracy, mające na celu wyeliminowanie
  zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników przyniosły wymierny skutek - stan
  bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, która znalazła się pod nadzorem
  elbląskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, zdecydowanie
  się poprawił. Zmiany na lepsze dotyczyły też prawnej ochrony pracy - umowy
  o dzieło zostały zamienione na umowy o pracę.
 • Czas pracy w II Rzeczypospolitej (24)
  W związku z obecną dyskusją dotyczącą zmian przepisów o czasie pracy, warto
  przyjrzeć się regulacjom prawnym, które obowiązywały wcześniej. Interesującym
  może być retrospektywne spojrzenie na okres powstawania państwa polskiego.
 • Ludzie z etykietą (27)
 • O bezpiecznej pracy na... sportowo (28)
 • Dni świadomości zagadnień bhp dla rolników (29)
 • Porażony spadł z rusztowania (32)