• W Sejmie RP: Główny Inspektor Pracy przedstawiła program działania Państwowej Inspekcji Pracy (3)
  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 14 grudnia 2021 r. przyjęła informację Głównego Inspektora Pracy o programie działania Państwowej Inspekcji  Pracy w roku 2022 oraz na lata 2022-2024.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Uaktualnienie Planu Działania SLIC
  • Konkurs służby BHP
  • Dialog społeczny o Zielonym Ładzie
  • O działaniach w nadzorze rynku
  • W poszukiwaniu modelu ochrony pracy
  • IMI dla delegowania kierowców
  • Powołanie nowych członków Rady Dialogu Społecznego
  • Webinariuim przeciw handlowi ludźmi
 • Niewolnicy XXI wieku. Handel ludźmi w okresie pandemii COVID-19 (6)
  Pandemia SARS-CoV-2 stworzyła idealne warunki dla rozwoju procederu handlu ludźmi w Europie i na świecie. Podstawowym trendem, który pojawił się podczas pandemii, jest prowadzenie naboru do pracy przez internet.
 • Słowo inspektora. Wnioski z kontroli legalności zatrudnienia w latach 2007-2021 (10)
  Minęło 14 lat, od kiedy Państwowa Inspekcja Pracy realizuje zadania związane z legalnością zatrudnienia zarówno polskich obywateli, jak i cudzoziemców. To wystarczający okres, aby pokusić się o kilka spostrzeżeń i uwag na temat kontroli legalności zatrudnienia, sposobu ich prowadzenia, a przede wszystkim ich skuteczności, co dla organu kontrolnego powinno być kwestią najistotniejszą.
 • Robota jest robotą. Atypowe formy zatrudnienia (część 1) (13)
  Coraz częściej pracodawcy, ściślej mówiąc – powierzający pracę, szukają rozwiązań bardziej elastycznych, mniej sformalizowanych, a jednocześnie wymagających realizowania obowiązków co najmniej analogicznych do tych, jakie są wymagane od pracowników. Realia gospodarcze i zapotrzebowanie na pracujących w XXI w. spowodowało, że zatrudniający zaczęli w szerszym zakresie wykorzystywać umowy cywilnoprawne w stosunkach zatrudnienia.
 • Nagrody i satysfakcja. Podsumowanie działalności prewencyjnej OIP-ów w 2021 r. (18)
 • Podsumowanie działalności OIP-ów. Nagrody dla laureatów konkursów, satysfakcja dla pracowników inspekcji (20)
  Państwowa Inspekcja Pracy tworzy nowe, przyjazne formy oddziaływania na kształtowanie kultury bezpieczeństwa w polskich firmach, polegające głównie na działaniach prewencyjno-promocyjnych. Koniec roku to dla przedsiębiorców objętych tymi działaniami czas nagród, a dla pracowników inspekcji czas podsumowań kolejnych edycji konkursów, programów i kampanii.
 • Gdzie drwa rąbią. Analiza wypadkowości w leśnictwie w latach 2019-2020 (24)
  Wśród przyczyn wypadków przy pracy w leśnictwie w latach 2019-2020 dominowały przyczyny ludzkie. To wnioski płynące z danych dotyczących wypadków zgłaszanych i badanych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Dążenie do doskonałości. Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” (30)
  Zwycięzcy wojewódzkiego etapu konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i laureaci nagrody specjalnej Głównego Inspektora Pracy przyznają, pe przy poprawie bezpieczeństwa i komfortu pracy w ich gospodarstwie bardzo cenne okazały się wskazówki otrzymane od przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy (33)
 • Szczęście uśmiecha się dwa razy. Seria wypadków przy pracy z udziałem gazów (34)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz