• Z prac Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy (3)
  • Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy (bez skrótów) (3)
  • Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy z udziałem Prezesów oddziałów terenowych, które odbyło się w dn. 19 września 2023 r. w Warszawie w trybie hybrydowym (5)
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych przez SOP (8)
  • Stowarzyszenie Ochrony Pracy zaproszone do konsultacji publicznych (8)
  • Z działalności Oddziałów Stowarzyszenia (9)
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Ochrony Pracy (9)
  • Poszerzone zebranie Zarządu Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego Stowarzyszenia Ochrony Pracy (10)
  • Ekspert Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego SOP o Europejskim Kongresie Stalowym Steel 2023 (10)
  • Zaproszenia na konferencję Nowy Przemysł 4.0 – Automatyzacja, robotyzacja i AI w produkcji dla eksperta Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego SOP (11)
  • Artykuły naukowe członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy (12)

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz