• Z życia Stowarzyszenia
  • Życzenia Wielkanocne
  • Z prac Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy
  • Uchwała nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany nazw i adresów oddziałów
  • Uchwała nr 2/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania nowych oddziałów
  • Strona internetowa Stowarzyszenia – reaktywacja
  • Prezes URE powołał Komisję Kwalifikacyjną nr 653 przy SOP
 • Z działalności Oddziałów Stowarzyszenia
  • Zebranie zarządu Śląsko-Dąbrowskiego Oddziału SOP
  • Zebranie członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego SOP
  • Przedstawiciele Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego SOP
  • Przedstawiciele Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego SOP na 20 Jubileuszowych Targach Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w Katowicach
  • …Z ostatniej chwili…. Planowane zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia
  • Sprostowanie
  • O Stowarzyszeniu Ochrony Pracy w „kapsule czasu” BHP
  • Prezentacja o  Salomonie Isaacu z Pszczyny – jednym z pierwszych przysięgłych górniczych na Śląsku
 • Artykuły naukowe członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy
  • Marcin Krause: System ochrony pracy – zarys problemu i stan aktualny (cz. 1)
  • R.A. Zawierucha: O systemie ochrony pracy w Polsce
 • Wydarzenia

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz