• Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań (2)
 • Odpowiedź Głównego Inspektora Pracy (3)
 • Wyłączenie z Kodeksu pracy - działu X (4)
 • Nowe przepisy (7)
 • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych (10)
 • Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy (12)
 • Bezpieczeństwo imprez masowych (13)
 • Okresowe badania i pomiary czynników szkodliwych (14)
 • Bezpieczeństwo transportu drogowego (15)
 • BHP przy urządzeniach energetycznych (16)
 • Boreliioza (17)
 • Warunki zapewnienia sprawnej ewakuacji pracowników (18)
 • Umyślne działanie lub rażące niedbalstwo (20)
 • Mirosław Feldmann - wspomnienie (21)
 • Słowniczek inspektora bhp: B - 2 cz. (22)