• Temat numeru
  • Czy ogrzewanie oraz wentylacja mają wpływ na wydajność pracy
   Przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach i miejscach pracy, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Chodzi tu m.in. o zależność między ciężkością wykonywanej pracy a temperaturą zbliżoną do optymalnej, a także o to, że od odpowiedniego oświetlenia magazynu zależy nie tylko jakość, ale również komfort pracy.
 • Warunki pracy
  • W jaki sposób bezpiecznie usuwać wyroby zawierające azbest. Część 2
   Przedstawiamy drugą część artykułu podejmującego tematykę azbestu. Jest to opracowanie bardzo szczegółowe, dlatego zostało podzielone na dwie części. W tym artykule omawiamy m.in. postępowanie w sytuacjach awaryjnych, środki chroniące pracownika przed działaniem pyłów azbestu, plan prac usuwania takich wyrobów, przygotowanie do transportu i postępowanie w razie wypadku.
  • Jakie zasady bhp stosować w czasie pracy w oczyszczalni ścieków
   Praca w oczyszczalni ścieków jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na częste wykonywanie tych prac na wysokości, w zbiornikach czy z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych. Prace te powinny wykonywać co najmniej 2 osoby w celu zapewnienia asekuracji. Prowadzący je pracownicy są narażeni na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, wpływających na ich bezpieczeństwo pracy. Właściwe przypomnienie i uaktualnienie pracownikowi wiedzy w zakresie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy, pozwoli mu na bezpieczne wykonywanie tej pracy.
  • Kiedy wyposażyć pracownika w odzież i obuwie robocze
   Nie każdy z pracodawców ma obowiązek wyposażania zatrudnionych w odzież i obuwie robocze. Jeżeli jednak powinność taka wystąpi, firma nie może się od niej uchylać, ponieważ pracownicy, którzy nie mają ochrony przed zagrożeniami związanymi z bhp, mogą w zgodzie z prawem odmówić wykonywania obowiązków, a czasem nawet pozwać pracodawcę do sądu.

BHP w firmie - cały wykaz