Aktualności Ochrony Środowiska 2021/192 (10)

 • Temat numeru: Jakie problemy mają urzędy marszałkowskie w zakresie BDO
  Przedsiębiorcy, ale i także urzędy marszałkowskie, którym powierzono obsługę systemu BDO, mierzą się na co dzień z niedoskonałością tego systemu. System wymaga jeszcze dopracowania w wielu aspektach. Jakich?
 • Dowiedz się, co z przepisami o rozszerzonej odpowiedzialności producentów
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie zapowiadanego od dawna systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Przepisy będą dotyczyły podmiotów wprowadzających opakowania (czyli udostępniających po raz pierwszy na rynku polskim opakowania lub produkty w opakowaniach).
 • Poziom recyklingu odpadów komunalnych na nowych zasadach
  Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych został przekazany do kolejnych uzgodnień. Co wprowadza nowe rozporządzenie?
 • Kiedy mamy do czynienia z istotną zmianą instalacji
  Planujesz zmianę pozwolenia zintegrowanego, ale nie wiesz, czy dotyczy ona istotnej modyfikacji instalacji, czy też zmiana ta nie zwiększa negatywnego działania na środowisko? Koniecznie przeczytaj ten artykuł!
 • Sklep pobierający opłatę depozytową a wpis do BDO
  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych jest zobowiązany do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego.
 • Oczyszczalnia ścieków a minimalizacja zużycia energii
  Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wymaga dostarczenia dużej ilości energii elektrycznej, która jest niezbędna zarówno do prowadzenia procesów technologicznych, jak i do transportu ścieków w całym układzie technologicznym. Oczyszczalna ścieków pracuje w ciągłym ruchu i urządzenia zasilane elektrycznie, takie jak pompy, silniki, dmuchawy i wiele innych, działają przez 24 godziny na dobę.
 • Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu – czy dotyczy Ciebie
  Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, zgodnie z art. 115a Prawa ochrony środowiska (dalej p.o.ś.) jest wydawana w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm natężenia hałasu poza zakładem, określonych rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Właściwym rozporządzeniem w tej sprawie jest rozporządzenie ministra środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
 • Koperty bąbelkowe a opakowanie materiałowe
  Pytanie: Czy tzw. koperty bąbelkowe możemy zaliczyć do opakowań wielomateriałowych?
 • Pod jakim kodem klasyfikować metale żelazne
  Pytanie: Czytając Państwa publikację „Aktualności Ochrony Środowiska” nr 90, lipiec 2021, moją uwagę przykuł temat klasyfikacji odpadów. Mianowicie mowa tam jest o kodzie 17 04 05. Czy nasz zakład powinien klasyfikować odpady żelazne w kodzie 16 01 17?
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego – jaka opłata
  Pytanie: Jesteśmy w trakcie zmiany pozwolenia zintegrowanego w celu dostosowania do konkluzji BAT. Nasze zmiany w pozwoleniu nie dotyczą rozszerzenia rodzaju działalności. W Państwa artykule "Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane, praktyczne wskazówki" zawartym w numerze 190 w części dotyczącej opłat skarbowych jest zapis, że za takie zmiany powinniśmy zapłacić 10 zł. Na jakiej podstawie prawnej jest oparta taka opłata?
 • Zmiany prawne
  • Stacja demontażu pojazdów – jaki rodzaj ewidencji
   Pytanie: Prowadzę stację demontażu pojazdów i w związku z tym mam pytanie, czy powinienem prowadzić kartę ewidencji odpadów czy kartę ewidencji pojazdów wycofanych eksploatacji? Czy może obie?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz