• Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników – pytania i odpowiedzi
  • Zachowanie trzeźwości jako podstawowy obowiązek pracownika (3)
  • Zmiana regulaminu pracy (3)
  • Kontrola trzeźwości do ochrony „innych osób” (4)
  • Konsultacje z lekarzem medycyny pracy (5)
  • Przesłanka niezbędności (5)
  • Kontrola trzeźwości uzasadniona zdarzeniami wypadkowymi (6)
  • Kontrola dla bezpieczeństwa pracowników (6)
  • Godność pracownika w kontekście badania trzeźwości (7)
  • Inne dobra osobiste pracownika w aspekcie badania trzeźwości (7)
  • Dobór grupy pracowników do kontroli (9)
  • Przekazanie pracownikowi informacji o wyniku badania (9)
  • Nowa część akt osobowych (10)
  • Informowanie pracowników o kontroli (11)
  • Osoba wykonująca w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy (11)
  • Osoba do przeprowadzenia kontroli trzeźwości (12)
  • Pracownik służby bhp (12)
  • Zerowa tolerancja w zakładzie pracy (13)
  • Wiarygodny alkomat wykorzystywany do kontroli (14)
  • Stwierdzenie alkoholu we krwi poniżej 0,2 promila (14)
  • Stan po użyciu i stan nietrzeźwości (15)
  • Przetwarzanie danych z badania, gdzie wynik wykazał śladowe ilości alkoholu (15)
  • Upoważnienie do przetwarzanie danych osobowych (16)
  • Środki działające podobnie do alkoholu (16)

Aktualności BHP - cały wykaz