BHP w Firmie 2021/241

 • Temat numeru: Komisja bhp jako organ opiniodawczy i doradczy pracodawcy – nie wszystko jasne
  Niektóre obowiązki pracodawcy z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy uzależnione są od liczby zatrudnionych pracowników. Gdy zakład pracy zatrudnia powyżej 250 osób, pracodawca obligatoryjnie powinien powołać komisję bhp jako swój organ opiniodawczy i doradczy. Problematyka funkcjonowania zakładowych komisji w podstawowym zakresie uregulowana jest w Kodeksie pracy. Kłopot w tym, że przepisy nie rozstrzygają wielu praktycznych i problematycznych kwestii, do których mogą mieć zastrzeżenia organy kontroli nadzoru nad warunkami pracy.
 • Zniesienie stanu epidemii, czyli przyszłość profilaktycznych badań lekarskich pracowników
  Liczba chorych na Covid-19 maleje, rośnie liczba zaszczepionych pracowników, luzowane są obostrzenia. Pojawiają się głosy, że stan epidemii może zostać zniesiony. Co się stanie, gdy zamiast niego zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego? Do kiedy więc obowiązują szczególne zasady dotyczące np. profilaktycznych badań lekarskie pracowników i szkoleń bhp, pracy zdalnej? Poznaj wyjaśnienia eksperta.
 • Małe budowy pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy – także wieczorami i w weekendy
  Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła ogólnopolską akcję „Kontrole na małych budowach”. Jak poinformowała główna inspektor pracy, wyniki kontroli PIP wskazują, że najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. Inspektor pracy, ustalając rzeczywistą skalę nieprawidłowości i nieprzestrzegania przepisów, będzie prowadził czynności kontrolne w różnych godzinach, także popołudniowych i wieczornych oraz podczas weekendów. Upewnij się, czy na budowach, które obsługujesz, są przestrzegane zasady bhp.
 • Płaca minimalna i stawka godzinowa wyższe w 2022 roku
  Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku w kwocie 3.000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 19,60 zł. Proponowane kwoty są obecnie przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi.
 • Kontrole trzeźwości pracowników – komentarz eksperta do proponowanych zmian
  Jeżeli opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji Kodeksu pracy umożliwiający pracodawcom kontrole trzeźwości pracowników wejdzie w życie w proponowanym kształcie, pracodawcy mają szansę zyskać zadowalające procedury kontroli – ocenia adwokat Karolina Kołakowska, ekspert prawa pracy z Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci. Zapoznaj się z komentarzem eksperta odnośnie do planowanych zmian.
 • Jak obniżyć ryzyko upadku podczas prac na cysternie?
  Ocena ryzyka zawodowego polega na analizowaniu ryzyka i wyznaczeniu jego dopuszczalności, a celem oceny ryzyka jest możliwość podjęcia przez pracodawcę odpowiednich kroków, które zapewnią pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Z tego artykułu dowiesz się, jak oceniać ryzyko zawodowe podczas pracy na cysternie, a także jakie zabezpieczenia należy stosować, żeby obniżyć poziom ryzyka.
 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę – na jakich zasadach
  Obowiązkiem każdego pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obowiązki te powstają bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów. Jeśli pracownik poprzez niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, musi ją naprawić. Jest to odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Na jakich zasadach odpowiada pracownik? Jak wyegzekwować odpowiedzialność za szkody?
 • Jak przeprowadzić skuteczne szkolenie wstępne stanowiskowe rzeźnika?
  Wszyscy pracownicy muszą wiedzieć, jakie zagrożenia występują na ich stanowiskach pracy, jakie są ich skutki i jakie muszą stosować środki ochrony przed tymi zagrożeniami. To informacje, z którymi należy zapoznać pracownika podczas szkolenia wstępnego stanowiskowego. Jak poprawnie przeprowadzić takie szkolenie na stanowisku rzeźnika? O czym należy pamiętać i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Praca zdalna a normy czasu pracy
  Czy obowiązujące przepisy i planowana nowelizacja Kodeksu pracy są wystarczające, aby uniknąć ryzyka wystąpienia naruszeń związanych z przestrzeganiem norm czasu pracy wykonywanej zdalnie? Wątpliwości dotyczą także sposobu, w jaki należałoby zagwarantować pracodawcy przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Jak zatem kontrolować pracownika zdalnego?
 • Praca ze smartfonem a praca przy monitorze ekranowym
  Czy korzystanie podczas pracy ze smartfonu należy uznać za pracę przy monitorze ekranowym? Pracownik jest przedstawicielem handlowym, który ww. urządzeniem wykonuje np. zdjęcia podczas wizyty u klienta i przesyła pracodawcy je razem z raportem z wizyty. Drugorzędną kwestią jest tu czas świadczenia pracy czy zalecenia lekarza. Czy posługiwanie się smartfonem podczas obowiązków służbowych jest pracą na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe?
 • Zaszczepieni pracownicy – co dalej z obostrzeniami w firmie
  W wielu firmach niemal 100% załogi zaszczepiło się przeciwko COVID-19. Czy pracodawca może ustalić obowiązek przedstawienia przez pracownika zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19? A jeżeli pracownicy dobrowolnie okażą certyfikat szczepienia na COVID-19, czy pracodawca może nie stosować obostrzeń w firmie (1,5 m odstępu oraz obowiązek noszenia maseczek)?

BHP w firmie - cały wykaz