BHP w Firmie 2021/240

 • Temat numeru: Letnie obowiązki pracodawcy – wybrane zagadnienia
  Człowiek wprawdzie jest organizmem stałocieplnym, jednak w żadnym razie nie można przyjąć, że temperatura w miejscu, w którym przebywa, może być dowolna. W szczególności dotyczy to procesów pracy – gdzie właściwe warunki termiczne mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika oraz ilość i jakość wykonywanych obowiązków. Pora letnia i związane z nią temperatury aktualizują dodatkowe obowiązki podmiotów zatrudniających. Ponieważ regulowane są one przepisami z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy – ich prawidłowa realizacja leży w szczególnej orbicie zainteresowania inspektorów pracy.
 • Zmiany w ustawie wypadkowej – co na czeka
  Zgodnie z rządowym projektem wkrótce ma zostać znowelizowana – oprócz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – także ustawa wypadkowa. Główna modyfikacja ma na celu dostosowanie ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.; dalej: ustawa wypadkowa) do treści art. 12 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.; dalej: ustawa zasiłkowa). Na czym dokładnie mają polegać zmiany?
 • Kontrole jedna po drugiej u tego samego pracodawcy niedopuszczalne
  Jeden z przedsiębiorców został w krótkim czasie skontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Ponowna kontrola dotyczyła podobnego zakresu co poprzednia. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach takie postępowanie jest niedopuszczalne – Państwowa Inspekcja Pracy nie może kontrolować w tym samym zakresie przedmiotowym i czasowym kilka razy z rzędu tego samego pracodawcy. Sprawdź uzasadnienie sądu.
 • Dyscyplinarne zwolnienie pracownika a kwestia jego winy
  Załóżmy, że pracownik samowolnie opuszcza miejsce pracy przed zakończeniem dniówki roboczej – bez usprawiedliwionej przyczyny i bez uzyskania zgody przełożonego. Czy można potraktować takie zachowanie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (ustalonego w zakładzie czasu pracy, regulaminu pracy oraz porządku – art. 100 § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy) uzasadniające rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie „dyscyplinarnym”? Sprawdź, jak w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy.
 • Procedura postępowania w razie wypadku przy pracy i podejrzenia choroby zawodowej
  Obowiązek sporządzania przez pracodawcę procedur bezpiecznego postępowania w pracy, niezależnie od działalności, wynika z przepisów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników w miejscu pracy (dyrektywa 89/391/EWG). Co prawda każdy pracodawca samodzielnie powinien dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nie oznacza to jednak, że nie może przy tym korzystać z gotowych wzorów procedur postępowania. W niniejszym artykule przedstawiamy 2 z nich gotowe do wykorzystania – procedurę postępowania w razie wypadku przy pracy i podejrzenia choroby zawodowej.
 • Jak skontrolować rusztowania – 7 prostych kroków
  W trakcie standardowych kontroli stanu bhp przeglądowi podlegają między innymi konstrukcje rusztowań. Czy masz pewność, że w Twoim zakładzie pracownicy pracujący na rusztowaniach są w pełni bezpieczni, a same rusztowania nie stanowią zagrożenia dla pracowników czy osób postronnych przebywających w ich pobliżu? W 7 prostych krokach dokonasz ich przeglądu – niezbędne wskazówki znajdziesz w tym artykule.
 • Stanowisko spawacz – zagrożenia i ochrona przed nimi
  Roboty spawalnicze są wykonywane w praktycznie każdej branży przemysłowej. Należy pamiętać, że praca spawacza jest pracą szczególnie odpowiedzialną i jednocześnie bardzo niebezpieczną. Pracownik wykonujący prace spawalnicze narażony jest na wiele czynników niebezpiecznych, takich jak np. olśnienia czy oparzenia. Aby zapewnić spawaczowi bezpieczne warunki pracy, należy w pierwszej kolejności poznać wszelkie możliwe zagrożenia, z jakimi pracownik może się zetknąć podczas wykonywania swoich obowiązków. Tylko znajomość tych zagrożeń pozwoli podjąć środki, by im skutecznie zaradzić.
 • Przegrzanie organizmu – czyli jak ratować osobę z udarem słonecznym
  Na czym polega udar słoneczny, jakie są jego objawy i w jaki sposób ratować osoby, które udarowi uległy?
 • Wstrząs anafilaktyczny – jak udzielić pierwszej pomocy
  Lato, słońce i… owady. Pijemy pyszną kawę, sok, jemy lody lub owoce. Niestety tym przyjemnościom często towarzyszą owady, np. pszczoły i osy. Większość ukąszeń kończy się na nieprzyjemnych odczuciach czy dyskomforcie w miejscu ukąszenia. Są jednak wśród nas ludzie uczuleni na jad owadów. Ukąszenie przez owada dla takiej osoby może spowodować silną reakcję alergiczną i wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Bezpieczna budowa w praktyce – analiza wypadków
  Nie jest tajemnicą, że budownictwo od lat jest w czołówce najbardziej narażonych na wypadki gałęzi gospodarki. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy na terenie budowy? Jak im skutecznie zapobiegać? Często pomocna okazuje się analiza konkretnych wypadków, które wydarzyły się na terenie innych zakładów. Badanie przyczyn i okoliczności rzeczywistych wypadków przy pracy w danej branży jest istotnym elementem prewencji wypadkowej. Analiza zaistniałych wypadków często pozwala dostrzec nieprawidłowości, które występują w naszym zakładzie pracy. Dostrzeżenie ich z kolei pozwala skutecznie zapobiegać podobnym do zaistniałych wypadkom pracowników. Oto kilka z życia wziętych wypadków przy pracy w branży budowniczej, które pomogą Ci zweryfikować warunki na stanowiskach pracy w Twoim zakładzie – i być może uniknąć podobnych zdarzeń.
 • Uprawnienia do wykonywania prac termicznych z użyciem plazmy
  Czy pracownik, który wykonuje cięcie termiczne z użyciem plazmy – ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem komputera, musi posiadać uprawnienia specjalistyczne? Czy podstawę prawną wykonywania przez niego tej pracy można podciągnąć pod procedurę spawanie i procesy pochodne z rozporządzenia ministra gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych?

BHP w firmie - cały wykaz