Elektryk

 • Praca i zdrowie 2010/11
  • Metoda: PHA
  • Zagrożenia:
   • Biologiczne:
    prątek gruźlicy, wirus zapalenia wątroby typu A, gronkowiec złocisty.
   • Fizyczne, chemiczne i psychofizyczne:
    upadek na tym samym poziomie, upadek na niższym poziomie (ze schodów), upadek na niższy poziom (z wysokości), energia elektryczna, ostre, szorstkie powierzchnie i krawędzie, uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty, podnoszenie i przenoszenie oraz przewożenie ciężarów, pochwycenie przez obracające się części maszyn, hałas, przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego). 
 • Karty oceny ryzyka zawodowego dla 100 stanowisk pracy - Biblioteczka Atestu
  • Metoda: pięciu kroków
  • Zagrożenia
   • Fizyczne, chemiczne i psychofizyczne:
    upadek na tym samym poziomie, upadek na niższy poziom, kontakt z ostrymi i szorstkimi powierzchniami, energia elektryczna, obciążenie dynamiczne, uderzenie o nieruchome przedmioty, uderzenie przez spadające przedmioty, pochwycenie przez obracające się części maszyn, zapylenie, hałas, zmienne warunki atmosferyczne, pożar, wybuch.
 • Podejmij ryzyko. Ocena ryzyka zawodowego. 70 kart oceny ryzyka zawodowego. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o. 2011
  • Metoda:
  • Zagrożenia
   • Biologiczne:
    gronkowiec złocisty, prątek gruźlicy
   • Fizyczne, chemiczne i psychofizyczne:
    upadek na tym samym poziomie, przemieszczanie się po ciągach komunikacyjnych, energia elektryczna, pojawienie napięcia na obudowie pomp, sprężarek itp., odpryski tarczy i metalu podczas cięcia przecinarką elektryczną, niedostateczne oświetlenie stanowiska pracy, upadki i urazy na skutek nieuwagi podczas prac montażowych, pożar, uderzenie o nieruchome przedmioty, ostre, szorstkie powierzchnie i krawędzie, uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty, wysokie i niskie temperatury, zmienne warunki atmosferyczne, hałas, pochwycenie przez obracające się części maszyn, przeciążenie układu kostnego, podnoszenie i przenoszenie ciężarów, zapylenie.