Radiofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (RF-EMF) w miejscach ogólnodostępnych - zagrożenia (poradnik)

Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz, CIOP-PIB, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-7373-175-2

 • Cel i zakres poradnika (5)
  • Źródła radiofalowego promieniowania elektromagnetycznego (RF-EMF) (6)
  • Zagrożenia zdrowia związane z RF-EMF (8)
  • Metody badań RF-EMF na potrzeby oceny środowiska pracy i środowiska ogólnego (9)
  • Aparatura do eksplozymetrycznych badań RF-EMF (12)
  • Czynniki determinujące miarodajność ekspozymetrycznej oceny narażenia na RF-EMF w miejscach ogólnodostępnych (16)
  • Narażenie pracowników na RF-EMF w miejscach ogólnodostępnych w świetle wyników oceny ekspozymetrycznej (22)
   • Ocena narażenia w pobliżu radiowo-telewizyjnych centrów nadawczych (22)
   • Narażenie pracowników w pomieszczeniach pracy biurowej (24)
  • Podsumowanie (30)
  • Bibliografia (33)
 • Załącznik 1
  • Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych (36)
 • Załącznik 2
  • Zasady badań eksplozymetrycznych i oceny indywidualnego narażenia pracowników na RF-EMF (40)