Reintegracja zawodowa osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową - Dobre Praktyki

Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-7373-214-8

  • Czym jest reintegracja zawodowa? (5)
  • Reintegracja zawodowa jako element zarządzania niepełnosprawnością w miejscu pracy (5)
  • Jakie działania należy podjąć? (6)
  • Co wpływa na chęć powrotu do pracy po nabyciu niepełnosprawności ruchowej? (6)
  • Co wpływa na ocenę zdolności do pracy osób niepracujących po nabyciu niepełnosprawności ruchowej? (8)
  • A jak to jest u osób pracujących? (9)
  • Przykłady dobrych praktyk - rozwiązania międzynarodowe (12)
  • Przykłady dobrych praktyk - rozwiązania polskie (14)
  • bibliografia (18)
  • literatura sugerowana (19)