Przemoc i sposoby jej przeciwdziałania w zakładach przetwórstwa przemysłowego

Magdalena Warszewska-Makuch, CIOP-PIB, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-7373-171-4

  • Wstęp (5)
  • Czym jest przemoc w miejscu pracy? (7)
  • Regulacje prawne dotyczące przemocy w pracy w Polsce (11)
  • Przemoc wśród polskich pracowników przetwórstwa przemysłowego (13)
  • Dlaczego przemoc pojawia się w miejscu pracy? (17)
  • Jak przeciwdziałać przemocy w miejscu pracy? (23)
  • Podsumowanie (38)
  • Bibliografia (39)