Międzynarodowe i krajowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w narażeniu na pola elektromagnetyczne i ich praktyczne stosowanie

Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz, CIOP-PIB, 2014, ISBN 978-83-7373-184-4

 • Cel i zakres poradnika (5)
 • Wprowadzenie (6)
 • Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko (7)
 • Elektromagnetyczne zagrożenia bezpieczeństwa (9)
 • Miary zagrożeń elektromagnetycznych (11)
 • Zagrożenia elektromagnetyczne w międzynarodowych wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy (14)
  • Międzynarodowe zasady ograniczania skutków oddziaływania pola elektromagnetycznego na pracowników (14)
  • Bezpieczeństwo użytkowników implantów medycznych (18)
 • Zagrożenia elektromagnetyczne w krajowych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (19)
  • Rozporządzenie w sprawie NDN pól elektromagnetycznych (19)
  • Wymagania dotyczące przebywania w polach stref ochronnych (26)
  • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowników implantów medycznych (27)
  • Ocena ryzyka zawodowego dotyczącego przebywania w polach elektromagnetycznych (27)
  • Pomiary pól elektromagnetycznych (28)
  • Szkolenia (28)
  • Badania lekarskie (30)
 • Profilaktyka zagrożeń elektromagnetycznych (31)
 • Zagrożenia elektromagnetyczne w środowisku pracy (33)
 • Podsumowanie (38)
 • Bibliografia (38)
 • Załącznik - Terminy związane z oceną zagrożeń elektromagnetycznych wg normy PN-T-06580:2002 (42)