Metoda oceny zmęczenia mięśni w aspekcie cech osobniczych pracownika

Paweł Bartuzi, CIOP-PIB, Warszawa, 2013, ISBN 978-83-7373-173-8

 • Wprowadzenie (5)
 • Starzenie się społeczeństwa (5)
 • Wiek i płeć a dolegliwości mięśniowo-szkieletowe (6)
 • Podstawy oceny zmęczenia mięśniowego z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej 88)
  • Pomiary sygnału EMG (8)
  • Procedury analizy sygnału EMG (10)
 • Wskaźnik zmęczenia mięśniowego w odniesieniu do wieku i płci pracownika (12)
  • Badania doświadczalne (12)
  • Wskaźnik zmęczenia (13)
  • Wpływ wieku i płci na wartości wskaźnika zmęczenia (14)
  • Weryfikacja wskaźnika zmęczenia (16)
 • Podsumowanie (17)
 • Bibliografia (18)