Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu w miejscu pracy - poradnik dla pracowników BHP, PIS, PIP, pracodawców i pracowników


Pod redakcją Małgorzaty Pawlaczyk-Łuszczyńskiej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi, ISBN 978-83-60818-49-7

Wprowadzenie (5)

 • Wpływ hałasu na zdrowie (9)
  • Skutki słuchowe (9)
 • Kontrola narażenia na hałas (13)
  • Podstawy oceny narażenia na hałas słyszalny (13)
   • Podstawowe pojęcia i wielkości charakteryzujące narażenie (13)
   • Wartości dopuszczalne (18)
   • Metody pomiaru i oceny narażenia (21)
  • Podstawy oceny narażenia na hałas infradźwiękowy (31)
  • Podstawy oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy (33)
  • Tryb i częstotliwość kontroli narażenia na hałas (35)
  • Obowiązki pracodawcy (37)
 • Szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu (41)
  • Wytyczne normy PN-ISO 1999:2000 (44)
  • Zmodyfikowana metoda szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu (52)
 • Metody ograniczenia narażenia na hałas i minimalizowania ryzyka uszkodzenia słuchu (57)
  • Metody techniczne i organizacyjno-administracyjne (58)
  • Stosowanie ochronników słuchu (59)
  • Rodzaje ochronników słuchu (60)
  • Parametry tłumienne ochronników słuchu (61)
  • Zasady doboru ochronników słuchu (63)
   • Dobór ochronników słuchu na podstawie parametrów tłumiennych (64)
   • Dobór ochronników według specjalnych potrzeb lub wymagań (68)
   • Rzeczywista skuteczność ochronników słuchu (68)
  • Profilaktyka medyczna (71)
 • Kompleksowy program ochrony słuchu (73)

Piśmiennictwo (79)