Dobre praktyki w opiece zdrowotnej nad pracownikiem niepełnosprawnym - monografia dla służby medycyny pracy

Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym - monografia dla służby medycyny pracy, Redakcja Marta Wiszniewska i Jolanta Walusiak-Skorupa, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2013,

 • Wprowadzenie (5)
 • Podstawy prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych (7)
 • Zasady dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym - uwagi ogólne (21)
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym - uwagi szczegółowe (60)
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym z chorobami układu krążenia (60)
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym z cukrzycą (96)
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym z chorobami układu oddechowego (117)
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym z chorobami układu ruchu (141)
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym z chorobami układu nerwowego (162)
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi (162)
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym z chorobami nowotworowymi (197)
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym z uszkodzeniem narządów zmysłów (205)
 • Piśmiennictwo (225)