Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?

Instytut Spraw Publicznych, pod redakcją Marka Rymszy, ISBN 83-89817-80-2

  • Wprowadzenie (7)
  • W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity? (9)
  • Nietypowe formy zatrudnienia a zabezpieczenie społeczne. Czy realizowana jest koncepcja flexicurity? (35)
  • Analiza upowszechniania nietypowych form zatrudnienia - na przykładzie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży (59)
  • Wpływ elastycznych form zatrudnienia na sytuację kobiet na rynku pracy (85)
  • Przewidywane kierunki zmian nietypowych form zatrudnienia w Polsce (109)
  • Analiza społecznych i ekonomicznych skuktków nietypowych form zatrudnienia w Unii Europejskiej na przykładzie Hiszpanii (135)
  • Standardy europejskie w zakresie flexicurity ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych norm prawnych (175)
  • Noty o autorach (203)