Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym: zdrowe i bezpieczne środowisko pracy - zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

 

Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym: zdrowe i bezpieczne środowisko pracy - zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych - monografia dla pracowników i pracodawców, Redakcja: Marta Wiszniewska i Jolanta Walusiak-Skorupa, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2013

 • Wprowadzenie (5)
 • Podstawy prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych (7)
 • Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy (21)
 • Zasady dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym - współpraca służby medycyny pracy z pracownikiem i pracodawcą (33)
 • Wytyczne do opieki profilaktycznej w schorzeniach będących najczęściej powodem niepełnosprawności u pracowników (53)
 • Choroby układu krążenia (53)
 • Cukrzyca (66)
 • Choroby układu oddechowego (80)
 • Choroby układu ruchu (89)
 • Choroby układu nerwowego (101)
 • Zaburzenia psychiczne (109)
 • Choroby nowotworowe (119)
 • Uszkodzenie narządów zmysłów (123)
 • Piśmiennictwo (130)