BHP w Firmie 2018/07

 • Temat numeru: W jaki sposób zapewnić bezpieczne składowanie i transport na budowie?
  Prace transportowe i składowanie materiałów to jeden z bardziej istotnych składników procesu budowlanego. Czynności te wykonywane są na terenie budowy, na otwartej przestrzeni często w zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Mogą być również wykonywane na wysokości, w ograniczonych przestrzeniach, w wykopach, a niejednokrotnie w wąskiej zabudowie miejskiej ograniczającej do minimum plac budowy. Przy wykonywaniu tych  prac powstaje wiele zagrożeń wypadkowych dla zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych.
 • Czy monotonia stwarza zagrożenie bezpieczeństwa pracy?
  Niepohamowany sposób techniki i technologii, na warunki pracy człowieka oraz jego stan zdrowia w coraz bardziej znaczący sposób wpływają czynniki psychospołeczne.
 • Na jakie zagrożenia w miejscu pracy narażony jest monter suchej zabudowy?
  Prace polegające na wykonaniu suchej zabudowy przeprowadzane są głównie wewnątrz budynków, ale w zakres tych robót mogą również wchodzić czynności wykonywane na otwartym terenie, w tym na placach budowy, np. transport elementów suchej zabudowy. Bardzo ważne jest zachowanie przy wykonywaniu tych prac wymogów bezpiecznej pracy. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna posiadać niezbędną wiedzę w tym zakresie. Ważne jest zatem uświadomienie pracownikowi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy, oraz zasad ochrony przed tymi zagrożeniami.
 • Wykonywanie czynności na rzecz innego podmiotu niż pracodawca a wypadek przy pracy
  Sporo wątpliwości w praktyce budzi kwestia tego, czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania czynności na rzecz podmiotu innego niż pracodawca w czasie i miejscu pracy. Poznaj stanowisko, jakie zajął w tej materii Sąd Najwyższy.
 • Sprawdź najbardziej zagrożone branże i miejsca pracy w 2017 r.
  Z opublikowanego przez GUS badania warunków pracy w 2017 r. wynika, że najtrudniejsze warunki pracy mają pracownicy w województwie śląskim. Co siódma osoba pracowała tam w warunkach zagrożenia.  Pracownicy w województwie mazowieckim mają najbezpieczniejsze warunki pracy – tu co dwudziesta dziewiąta osoba była narażona na pogorszenie stanu zdrowia. Natomiast, co szósta osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia to kobieta.
 • Czy RODO wpływa na dane w zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia bhp?
  Jak przepisy o ochronie danych osobowych należy stosować w przypadku sporządzania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia bhp? Czy na przetwarzanie danych zawartych w zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia bhp potrzebne są dodatkowe zgody od uczestników szkolenia?
 • Czy potrzebna jest zgoda poszkodowanego na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu powypadkowym, aby nie naruszyć przepisów RODO?
  Jak wygląda sprawa protokołu powypadkowego jeśli chodzi o dane osobowe poszkodowanego w związku z przepisami RODO? Czy również należy mieć zgodę poszkodowanego na przetwarzanie jego danych, gdyż w protokole są jego pełne dane osobowe (pesel, NIP, data i miejsce urodzenia)?
 • Zbierając dane świadków wypadku przy pracy pamiętaj o nowych przepisach RODO i uniknij ich naruszenia
  Nowe przepisy o ochronie danych osobowych, RODO, budzą wiele wątpliwości, także w kwestiach bhp. Będąc członkiem zespołu powypadkowego zastanawiasz się, jak wobec nowych przepisów RODO wygląda przekazanie poszkodowanemu dokumentacji powypadkowej z danymi świadków? Które z danych osobowych świadków są niezbędne w informacji uzyskanej od świadka, w dokumentacji powypadkowej? Rozwiejemy Twoje wątpliwości i uchronimy Cię od naruszenia przepisów RODO i ewentualnych konsekwencji.
 • Pracodawca może uniknąć kary, gdy w postępowaniu kontrolnym PIP weźmie udział służba bhp
  Podczas kontroli PIP pod lupą inspektorów często znajdują się zagadnienia dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy. Choć to pracodawca odpowiada ostatecznie za stan bhp w zakładzie, trudno przyjąć, że służba bhp nie ma nic w tej sprawie do powiedzenia. Warto więc zaangażować w proces kontroli przedstawiciela tej służby – mimo, iż czynny udział komórki bhp w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym PIP nie jest bezpośrednio w przepisach przewidziany – może to uchronić pracodawcę przed karami.

BHP w firmie - cały wykaz