BHP w Firmie 2018/08

 • Temat numeru: W jaki sposób zapewnić bhp w szkole?
  Każda szkoła to również zakład pracy, musi zatem spełniać wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ oprócz pracowników w szkole przebywają uczniowie. Na dyrektorach szkół ciąży obowiązek zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym ponoszą oni odpowiedzialność na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Znajomość podstawowych wymagań w zakresie bhp dotyczących szkoły oraz ich przestrzeganie pomoże w stworzeniu bezpiecznego środowiska pracy i nauki zarówno dla pracowników szkoły, jak i kształcących się uczniów.
 • Czy nowe rozporządzenie bhp przy urządzeniach energetycznych poprawi organizację i bezpieczeństwo pracy?
  Do konsultacji publicznych trafił w czerwcu br., projekt nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Nowe rozporządzenie ma precyzować definicje pojęć, gdyż obecna ich treść powoduje problemy pracodawców z bezpieczną organizacją prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych.
 • Zleceniobiorcę można obciążyć obowiązkami bhp, ale tylko na mocy dwustronnej umowy
  Wielu pracodawców zatrudnia pracowników na umowę zlecenie. W takich przypadkach rodzi się pytanie, którymi obowiązkami w zakresie bhp – wymienionymi w art. 211 Kodeksu pracy – pracodawca-zleceniodawca, możesz obciążyć osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? Czy zleceniodawca może oczekiwać od zleceniobiorcy wykonania wstępnych badań lekarskich bądź szkoleń bhp lub zakupienia środków ochrony indywidualnej we własnym zakresie?
 • Jak w prosty sposób można zapobiegać porażeniom prądem elektrycznym w zakładzie pracy?
  Aby skutecznie zminimalizować ryzyko porażeń prądem elektrycznym, należy okresowo przeprowadzić tzw. krytyczną analizę wykonywanych przez pracowników czynności, zwłaszcza tych rutynowych, przeprowadzanych szybko, czasem nawet w stresie.
 • Jaki wpływ ma stres na bezpieczeństwo i higienę w procesach pracy
  Przedstawiamy wiele pouczających oraz praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie ze stresem – tak dla pracowników, jak i służby bhp. Przecież praca w służbie bhp to wyjątkowo stresujące zajęcie, o czym z pewnością akurat nas nie trzeba zbytnio przekonywać...
 • Jak bezpiecznie zagospodarować teren budowy, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zaistnienia wypadków?
  Budownictwo od lat należy do jednej z najbardziej wypadkogennych sekcji gospodarki narodowej. Wskaźnik wypadków śmiertelnych pozostaje tu na poziomie wskaźnika dla górnictwa i kopalnictwa oraz ponad 2,5-krotnie przewyższa wskaźnik dla całej działalności produkcyjnej. Także wskaźnik wypadków ciężkich jest tu 2,5-krotnie większy niż dla całej gospodarki narodowej. Znacznie przewyższa wskaźniki występujące w całej działalności produkcyjnej oraz górnictwie i kopalnictwie. Między innymi dlatego warto poznać sposoby na bezpieczne zagospodarowanie terenu prac budowlanych i zapewnienie faktycznego bezpieczeństwa pracowników.
 • Jak skutecznie zmniejszyć ryzyko wypadków przy pracach na wysokości?
  Upadek z wysokości to zazwyczaj ciężkie kalectwo lub śmierć. Dlatego tak ważne jest prawidłowe, zgodne z przepisami i zasadami bhp organizowanie oraz prowadzenie prac na wysokości.
 • Co należy zawrzeć w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy sprzedawcy w sklepie wędkarskim?

BHP w firmie - cały wykaz