Zasady ograniczania i eliminowania narażenia na zanieczyszczenia pyłowe emitowane podczas obróbki skrawaniem


Tomasz Jankowski, CIOP-PIB, Warszawa, 2011,
ISBN 978-83-7373-114-1

 1. Wprowadzenie (5)
 2. Sposoby realizacji obróbki skrawaniem (5)
 3. Rodzaje zanieczyszczeń emitowanych podczas obróbki skrawaniem (8)
  1. Pyły zawierające metale kolorowe i nieżelazne (8)
  2. Pyły drewna (9)
  3. Pyły pochodzące z przetwórstwa tworzyw sztucznych (10)
 4. Założenia do wymagań w zakresie skutecznego ograniczania zagrożeń zanieczyszczeniami emitowanymi podczas obróbki skrawaniem (11)
  1. Wymagania związane z obszarem działania maszyny stanowiącej źródło emisji zanieczyszczeń (12)
  2. Wymagania związane z obszarem działania środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem (18)
  3. Wymagania związane z czynnościami obsługowymi wykonywanymi przez pracowników podczas obróbki skrawaniem (27)
 5. Podsumowanie (28)
 6. Bibliografia (30)