Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej


Tomasz Jankowski, "Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej"
CIOP-PIB, Warszawa 2012
ISBN 978-83-7373-122-6

 1. Wprowadzenie (5)
 2. Parametry oceny układów filtracji w procesach obróbki mechanicznej (9)
 3. Konfiguracje parametrów oceny układów filtracji w procesach obróbki mechanicznej (10)
  1. Parametry strukturalne włókien stosowanych w wielostopniowych układach filtracji (10)
  2. Parametry procesowe obróbki mechanicznej i fizykochemiczne aerozoli testowych (16)
  3. Parametry filtracyjne wielostopniowych układów filtracji (19)
  4. Metody badawcze (23)
 4. Przykładowe wyniki oceny wielostopniowego układu filtracji KA cząstek aerozoli cieczy (30)
  1. Ocena parametrów strukturalnych wielostopniowego układu filtracji (32)
  2. Ocena parametrów procesowych obróbki mechanicznej (33)
  3. Ocena parametrów fizykochemicznych aerozoli cieczy (36)
  4. Ocena parametrów użytkowych (39)
 5. Podsumowanie (42)
 6. Bibliografia (45)