Profilaktyka techniczna i organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach

Wojciech Domański, Jolanta Surgiewicz, CIOP-PIB, Warszawa, 2005, ISBN 83-7373-067-2

 1. Wstęp (5)
 2. Ogólna charakterystyka procesu galwanicznego otrzsymywania powłok metalowych (5)
  1. Przygotowanie powierzchni pod powłoki galwaniczne.
  2. Nakładanie powłok galwanicznych.
 3. Zagrożenia czynnikami chemicznymi (26)
  1. Zagrożenia pyłami.
  2. Zagrożenia substancjami chemicznymi.
 4. Zalecenia do oceny narażenia zawodowego (37)
  1. Opis warunków pracy.
  2. Identyfikacja zagrożeń.
  3. Pomiary stężeń substancji chemicznych w powietrzu.
 5. Ryzyko zawodowe w galwanizerniach (42)
  1. Szacowanie ryzyka w galwanizerniach.
  2. Działania ograniczające ryzyko narażenia na czynniki chemiczne.
 6. Sposoby ograniczenia zagrożeń (44)
  1. Środki ochrony zbiorowej.
   1. Wentylacja.
   2. Inne środki ochrony zbiorowej.
   3. Zasady postępowania z substancjami chemicznymi.
   4. Szkolenia, informacja.
   5. Znaki bezpieczeństwa.
  2. Środki ochrony indywidualnej.
   1. Zasady doboru i stosowania.
   2. Zalecenia szczegółowe dotyczące środków ochrony indywidualnej.
 7. Podsumowanie (52)
 • Piśmiennictwo (53)