Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego


Paweł Bartuzi, "Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego"
CIOP-PIB, Warszawa 2012
ISBN 978-83-7373-125-7

  • Wprowadzenie (5)
  • Badania (6)
  • Skutki utrzymywania nieprawidłowej pozycji ciała (13)
  • Zmęczenie mięśni a bezpieczeństwo na drodze (14)
  • Świadomość kierowców w kształtowaniu ergonomicznych warunków pracy (15)
  • Jak zapobiegać nadmiernym obciążeniom? (16)
  • Zalecenia ogólne (17)