Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy fizycznej osób starszych - wydatek energetyczny

Joanna Bugajska, CIOP-PIB, 2010, ISBN 978-83-7373-083-0

 • Wprowadzenie (5)
 • Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach a kształtowanie bezpiecznych warunków pracy fizycznej (7)
 • Warunki pracy i dolegliwości związane z pracą w zależności od wieku pracownika (10)
 • Wydolność fizyczna i jej znaczenie podczas orzekania o zdolności do wykonywania pracy fizycznej (13)
  • Czynniki indywidualne i środowiskowe kształtujące wydolność fizyczną (13)
  • Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy fizycznej (15)
 • Metody oceny ciężkości pracy fizycznej na podstawie analizy kosztu energetycznego (wydatku energetycznego) (18)
  • Energetyczne kryteria ciężkości pracy fizycznej (20)
  • Określanie wydatku energetycznego (21)
   • Metoda kalorymetrii bezpośredniej (22)
   • Metoda kalorymetriii pośredniej (22)
   • Metoda oparta na pomiarze wentylacji płuc (24)
   • Metody tabelaryczne (27)
   • Metoda oparta na analizie zmian fizjologicznych (30)
   • Warunki poprawnego wykonywania pomiaru i wyliczenia wydatku energetycznego na zmianę roboczą (32)
 • Regulacje prawne w zakresie organizacji stanowisk pracy fizycznej (34)
  • Badania profilaktyczne (34)
  • Profilaktyczne posiłki i napoje (35)
  • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet (37)
  • Prace wzbronione młodocianym (37)
  • Ręczne prace transportowe (37)
 • Podstawowe definicje (40)
 • Piśmiennictwo (42)
 • Załączniki
  • A. Wartości wydatku energetycznego dla wybranych rodzajów aktywności fizycznej i czynności roboczych (wg Lehmanna, 1966; Durnina i Passmore'a, 1969; ISO 8996:1990) (45)
  • B. Wartości wydatku energetycznego typowych czynności na wybranych stanowiskach roboczych. Wyniki badań wykonywanych w Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy CIOP-PPIB (63)