Bezpieczny Magazyn 2019/02 (11)

 • Czerwona linia współdziałania (2)
 • V Mistrzostwa kadry BHP (4)
 • Debata nad bezpieczeństwem pracy cudzoziemców (6)
  Podczas Targów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Katowicach miała miejsce debata zorganizowana przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Eksperci pochylili się nad tematem napływu cudzoziemców i wyzwań w kontekście bezpieczeństwa pracy w Polsce. przepisy prawa pracy nie do końca odpowiadają problemom, z jakimi muszą mierzyć się pracodawcy – to jeden z głównych wniosków z debaty.
 • Smart Warehouse, czyli inteligentnie na Modernlog (9)
  Optymalizacja pracy magazynu to wymierne korzyści dla firm. Podczas konferencji Smart Warehouse uczestnicy dowiedzieli się nie tylko czy, ale i jak inwestować w rozwiązanie zwiększające wydajność. Poznali też konkretne historie wdrożeń. Nowy punkt na mapie wydarzeń targów Modernlog okazał się bardzo wartościowym miejscem spotkań dla osób poszukujących nowych produktów i trendów zgodnych z ideą logistyki 4.0.
 • Świadomość bezpieczeństwa pracy (13)
  Prawie 50 tysięcy – tyle wynosi liczba nowych miejsc pracy utworzonych w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 r., podaje Główny Urząd Statystyczny. To wzrost o niecałe 20 tysięcy w ciągu ostatnich 4 lat. Jest niezwykła szansa rozwoju branży, a jednocześnie wyzwanie z zakresu BHP.
 • Infrastruktura drogowa napędza rynek magazynowy (16)
  Boom na rynku przemysłowo-logistycznym trwa. W latach 2017-2018 całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce powiększyły się o ponad 40%, a dane z I kw. Tego roku pokazują, że dynamiczny rozwój jest kontynuowany. Znacząca wielkość nowej podaży, wysoki poziom zainteresowania najemców oraz rekordowa ilość powierzchni w budowie udowadniają, że w krótko – i średnioterminowej perspektywie wolumen powierzchni magazynowej w Polsce będzie nadal szybko się powiększał.
 • Zakup odzieży roboczej to inwestycja w bezpieczeństwo (18)
  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 roku ma osiągnąć wartość ponad 43 miliardy złotych – wynika z raportu KPMG „Rynek mody w Polsce”. W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska zajmuje 8 pozycję. Krajowi producenci odzieży roboczej liczą zyski i świętują wzrost popytu.
 • Bezpłatna baza wiedzy o nieruchomościach magazynowych (21)
  Firma doradcza Savills rozbudowała swój portal poświęcony nieruchomościom magazynowym i przemysłowym o wyszukiwarkę dostępnych powierzchni oraz zaktualizowała mapę z opisami kluczowych regionów logistycznych w Polsce.
 • Magazyny przyszłości PROLOGIS (22)
  W dziedzinie nieruchomości logistycznych dostępny jest nowy standard certyfikacji – WELL Certified Gold. Nasz budynek DC5 w Prologis Park Tilbury w Holandii został pierwszym na świecie w pełni wyposażonym magazynem.
 • Komfort i bezpieczeństwo kompletacji (24)
 • VinLiner, sposób na koszty transportu alkoholi i napojów (28)
  Grupa JF Hillebrand, światowy operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów, organizując transporty trunków wrażliwych na temperaturę wykorzystuje własne technologie, które również stosuje na rynku polskim. To VinLiner - termostatyczna folia, która pozwala na utrzymanie stałej temperatury produktu podczas transportu. Głównie wykorzystuje się ją przy wysyłkach wina, zarówno w dostawach drobnicowych, jak i całokontenerowych. VinLiner można stosować we wszystkich gałęziach transportowych – morskiej, lotniczej, drogowej i kolejowej.
 • Camso poszerza niebrudzącą linię opon antystatycznych (30)
  Camso wprowadza oponę Solideal RES Xtreme NMAS, nową niebrudzącą superelastyczną oponę do wózków widłowych, która rozwiązuje ważne kwestie bezpieczeństwa pracy związane z ładunkami elektrostatycznymi, wytwarzanymi przez opony niebrudzące.
 • Resurs – jest czy nie? (32)
  Przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego dotyczą fazy eksploatacji wszystkich urządzeń transportu bliskiego wskazanych w § 1 przepisu i skierowane są do ich eksploatujących. W związku z tym, sformułowane w § 7 rozporządzenia zagadnienia dotyczące konieczności rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB, określenia resursu i stopnia jego wykorzystania stanowią obowiązki eksploatującego UTB.
 • Minsubishi SENSiA EM – wózki wysokiego składowania o udźwigu 1.4 – 2.5 tony (36)
 • Wózki z serii SENSiA (40)
 • Unicarriers seria TX (42)
 • Wpływ systemów zarządzania wózkami widłowymi na bezpieczeństwo pracy (44)
  Choć za nadrzędne zadanie systemów zarządzania flotą uznaje się optymalizację eksploatacji wózków widłowych i ułatwienia w zakresie uporządkowania kwestii administracyjnych, ich zastosowanie wywiera także korzystny wpływ na bezpieczeństwo transportu wewnętrznego.
 • Sprawność techniczna urządzenia gwarantem bezpiecznej pracy (47)
  Jako firma zajmująca się serwisem urządzeń transportu bliskiego z roku na rok obserwujemy tendencję wzrostu świadomości w kwestiach bezpieczeństwa pracy. W samym zakresie serwisu sprzętu można rozgraniczyć dwie strony sprawności sprzętu, jedna to bezpieczeństwo pracy a druga to ciągłość pracy. Choć obie dotyczą tego samego sprzętu, to różnice w podejściu są znaczące.
 • Wpływ interwałów przeglądowych na bezpieczeństwo magazynu (49)
  Sprawna i niezawodna flota wewnątrz magazynowa to jeden z kluczowych czynników gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa w magazynie. Na przestrzeni lat obserwujemy postępujące zmiany w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego.
 • Przeglądy regałów w magazynie (51)
  W dobrze prosperującym magazynie, w trakcie jednej zmiany przez przeciętne stanowisko pracy przewijają się dziesiątki ton towarów, a w ciągu każdej godziny realizowane są setki najróżniejszych ruchów i operacji. Właściwe użytkowanie i eksploatacja regałów to podstawowe czynniki pozwalające zachować ciągłość pracy, zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i co równie ważne uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przestojami na skutek ewentualnego wypadku lub awarii.
 • Bezpieczna praca na wysokości (54)
  Bezpieczeństwo pracy to temat szeroko dyskutowany, który dotyczy szczególnie produktów przeznaczonych do pracy na wysokości takich jak drabiny, rusztowania stacjonarne i ruchome, platformy jezdne.
 • Ile kosztuje wypadek w magazynie (59)
  W każdym kraju, odpowiednie urzędy lub instytucje przedstawiają dane statystyczne dotyczące wypadków. Dane zawierają ilości osób poszkodowanych (w tym zabitych), ale także uśrednione dane dotyczące kosztów wypadków. Na ile te dane są miarodajne?
 • Rozwiązania ochronne w magazynie (65)
  Nie ulega wątpliwości, że największą rolę w zachowaniu bezpieczeństwa w magazynie ma człowiek. Bez poczucia odpowiedzialności, zachowania procedur, właściwego nadzoru i kontroli oraz dbałości o odpowiedni poziom wiedzy pracowników trudno oczekiwać by było to w pełni bezpieczne miejsce pracy. Niemniej jednak wielu wypadków i uszkodzeń regałów można uniknąć, montując wyposażenie dodatkowe, które np. zabezpiecza regały przed uderzeniami wózków widłowych.
 • Elementy wyposażenia poprawiające bezpieczeństwo (68)
  Prawidłowa i przemyślana organizacja pracy magazynu, powinna zapewnić maksimum bezpieczeństwa pracującym w nim ludziom. Zaczyna się ona już na etapie projektowania magazynu, a kończy na codziennej kontroli infrastruktury magazynowej oraz elementów służących do jej ochrony.
 • Statyczne zabezpieczenia regałów (70)
  Każdy użytkownik magazynu dąży do intensyfikacji procesów logistycznych w swoim obiekcie. Zwiększony ruch, szybkość pracy, sezonowość, czy duża rotacja personelu przyczyniać się mogą do uszkodzeń w przestrzeni magazynowej. Przy większości realizowanych projektów Klienci, oprócz systemów składowania, podejmują decyzję o zakupie dodatkowych zabezpieczeń instalacji regałowych.

Bezpieczny Magazyn - cały wykaz