• Вимоги Директив 2006/42/EC (обладнання) та 2009/104/EC (інструменти) (4)
  Функціонування всіх галузей промисловості нерозривно пов'язане з використанням машин, апаратів і цілих установок. Багато технологічно передових галузей вимагають акценту на питаннях безпеки, і їх функціонування включає забезпечення безпечних і гігієнічних умов праці під час використання машин та інших технічних пристроїв. Уніфікована система технічних регламентів ЄС і директиви Нового підходу регулюють і забезпечують послідовний підхід до безпеки пристроїв і людей, які ними керують. Умовою є їх правильне розуміння та застосування. Правила поєднують вимоги до виробників з вимогами до операторів. Крім директив пристрою, існують т.зв соціальні директиви, які застосовуються незалежно, але одночасно з директивами Нового підходу.
 • Термічна обробка в процесі кваліфікації технології дугового зварювання сталі (9)
  У статті описано одне із специфічних питань, пов’язаних з кваліфікацією технології – термічна обробка після зварювання, зокрема з точки зору додаткових вимог, описаних у стандартах для різних застосувань (стандартах на продукцію), визнаних технічних специфікаціях та технічному звіті ISO/TR 14745 Думки, представлені та проаналізовані автором, не можуть замінити незалежний огляд питання та не є офіційними інтерпретаціями окремих вимог, які можуть бути сформульовані лише комітетом ISO/TC 44/SC. 10. Однак вони висловлюють позицію Управління технічної інспекції щодо багатьох детальних вимог, які можуть викликати суперечки чи непорозуміння під час співпраці з компаніями, що впроваджують процес кваліфікації технологій. Метою статті є не повторення положень стандартів та інших довідкових документів, тому акцентовано увагу лише на вимогах, які можуть викликати труднощі при їх тлумаченні.
 • Атестація персоналу катодного захисту (15)
  Катодний захист (ОК) — один із електрохімічних методів захисту металів від корозії. Він широко використовується, напр. для захисту трубопроводів у морській воді або ґрунті, закопаних або засипаних резервуарів. Його використовують у багатьох відповідальних галузях. Правильний вибір методу для конкретного застосування, виконання та контроль за ним, а також контроль під час процесу експлуатації є умовою ефективності захисту від корозії.
 • Діагностика обладнання, що працює під тиском критичної інфраструктури, за допомогою методу випробувань на невеликий удар (18)
  Управління технічного нагляду (УДТ) протягом кількох років послідовно реалізує стратегію щодо розвитку мережі стаціонарних та мобільних лабораторій. Однією з головних цілей цього заходу є підвищення доступності спеціалізованих дослідницьких послуг для підприємців, які працюють у Польщі. Окрім стандартних методів неруйнівного та руйнівного контролю, лабораторії UDT також пропонують випробування за допомогою дронів, інспекційних роботів, а також передові методи контролю неруйнівного контролю, наприклад PEC або UT-TFM.
 • Інноваційне застосування наноматеріалів і графітових наповнювачів для зняття електростатичного заряду з пластикових резервуарів і трубопроводів, армованих скловолокном (22)
  В даний час у багатьох галузях промисловості помітно значне зростання обізнаності користувачів про потенційну небезпеку, спричинену присутністю в технологічних процесах горючих фракцій пилу, парів або газів. Робота заводів у безперервній системі означає необхідність пошуку рішень для підтримки балансу між питаннями безпеки та безперервності виробництва. У цьому аспекті ключовим елементом з точки зору технологічної безпеки установки є правильний вибір пристроїв та їх вузлів для роботи у вибухонебезпечних зонах.
 • Фотоелектричні установки - номенклатура, документація, введення в експлуатацію та нагляд за системами, що взаємодіють з електромережею (частина 2) (28)
  У першій частині статті описано вимоги до документації фотоелектричних систем, а також початковий етап перевірки технічного стану, яким є візуальний огляд. Як зазначено, під перевіркою в даному випадку розуміються заходи, спрямовані на підтвердження відповідності електроустановки відповідним вимогам стандартів.
 • Продовження терміну дії сертифікатів інсталятора ВДЕ (36)
  Вже дев’ять років Управління технічної інспекції видає сертифікати інсталятора ВДЕ для п’яти типів установок з відновлюваних джерел енергії: котлів і печей на біомасі, фотоелектричних установок, сонячних систем опалення, теплових насосів і мілководних геотермальних систем.
 • Координація нотифікованих органів для Директиви про ліфти 2014/33/EC (NB-L Координація нотифікованих органів для ліфтів) (частина 2) (40)
  У другій частині детально викладено три питання зі сфери діяльності робочих груп, подані у формі питання-відповідь. Проблеми мають статус затверджено.
 • Підйомні пристрої для людей з обмеженими можливостями (частина 3) (44)
  Продовжуючи серію статей про пристрої для людей з обмеженими можливостями, дослідження обговорює рекомендації щодо пасажирських ліфтів. Як уже було зазначено, ключовими стандартами щодо доступності цих пристроїв для людей з обмеженою мобільністю є: PN-EN 81-70, який повністю стосується предмета доступності ліфтів, і PN-EN 81-82, що описує вказівки, пов’язані з покращити доступність існуючих ліфтів.
 • Автономні навантажувачі AGV (частина 2) (50)
  Автономні транспортні візки, які використовуються для автоматизації виробничих і складських процесів, вдало вписуються в ідею Індустрії 4.0. Нові галузі постійно вдосконалюють свої логістичні процеси за допомогою цього рішення. Ці пристрої підпадають під дію спеціальних норм ЄС і національних норм. У статті, другій із серії, розглядаються директиви ЄС, вимогам яких мають відповідати автономні навантажувачі, та нормативні вказівки щодо цих пристроїв.
 • UПристрої для підйому вантажів, що встановлюються в автомобільних майстернях, - домкрати (56)
  Вантажопідйомним обладнанням, яке найчастіше встановлюють в автосервісах, є підйомники (домкрати), лебідки, крани. Такі пристрої, незалежно від країни їх походження, розміщені на ринку та введені в експлуатацію на території Європейського Співтовариства, повинні відповідати відповідним умовам, викладеним у законі. Покупці підйомників, лебідок або кранів, які мають намір розповсюджувати або експлуатувати їх, повинні знати, що таке обладнання підпадає під дію директив Європейського Союзу, зокрема Директиви щодо машин 2006/42/EC. Вони повинні містити позначку CE та надаватися інструкції з експлуатації та декларації про відповідність ЄС мовою країни користувача.
 • Невизначеність і надійність неруйнівного контролю (частина 1) (60)
  Виконуючи випробування, ми повинні розглянути їх достовірність і визначити, якою мірою даний метод чи техніка неруйнівного контролю відповідає передбачуваним цілям і очікуванням випробування.

UDT Inspektor (УТІ Інспектор) - весь список