• Правосуддя у трудових справах у світлі Конституції Республіки Польща
  Автор аналізує конституційні аспекти здійснення правосуддя у трудових справах. Припускаючи, що Конституція Республіки Польща надає найвищий ранг людській праці, а отже й пов’язаному з нею законодавству, водночас первинне право Європейського Союзу посилається на ті самі системні принципи, автор зазначає, що закон може заважати із задоволенням прав працівників лише в частині, необхідної для реалізації певних конституційних цінностей і принципів. Він наголошує, що формалізм (жорсткість) розлогих і не завжди послідовних рішень законодавства про працю та соціальне забезпечення має заспокоїти сумління суддів. Йдеться про встановлення ad casum того, що можна визначити як лише умови соціальної співпраці.
 • Об’єктивна сфера охорони праці в Конституції Республіки Польща та її наслідки для формування економічної системи
  Статтю присвячено проблемі розуміння охорони праці, регламентованої ст. 24 Конституції. Автор висуває тезу про те, що конституційний захист праці не зводиться лише до реалізації охоронної функції трудового права, а має значно ширшу сферу впливу, торкаючись також економічних відносин. Предметом охорони аналізованого положення є праця як цінність сама по собі. На думку автора, охорона праці стає чинником, що визначає спосіб визначення соціальної ринкової економіки, оскільки це положення не можна розуміти у відриві від інших конституційних норм, що формують економічну систему. У такому розумінні охорона праці сприяє більш ефективному захисту працівника, враховуючи також інтереси роботодавців як учасників ринку праці, що надають роботу.
 • Статус профспілкової організації підприємства, або про наслідки поєднання «стерего» з «новим»
  У статті йдеться про правовий статус профспілкової організації підприємства. Його мета – показати генезис створення профспілкових структур у компаніях. Йдеться про становище профспілок після Другої світової війни. Проаналізовано положення, що стосуються статусу та компетенції профспілкової організації. Звертає увагу на довготривалий процес, який вплинув на поточне становище профспілок у компаніях. Підкреслюється роль профспілок у порівнянні з іншими представництвами працівників. Вона зазначає, що багато повноважень профспілок походять від попереднього режиму. Це, безумовно, впливає на ведення соціального діалогу в умовах соціальної ринкової економіки. На думку автора, необхідно внести зміни, які полегшать відносини між профспілками та роботодавцем.
 • Можливість призначення адвокатів у справах, що стосуються права праці та соціального забезпечення
  У справах, що стосуються права права праці та соціального забезпечення, відповідно до ст. 86 Цивільного процесуального кодексу (ЦПК), сторони можуть виступати в суді особисто або через представника. Однак у цих випадках положення передбачають ряд відмінностей. Зокрема ст. 465 ЦПК розширено коло осіб, які можуть бути представниками у цьому окремому провадженні. З іншого боку, якщо представництво Державного казначейства чи іншої юридичної особи здійснюється Генеральною прокуратурою Республіки Польща, як правило, це виключає можливість призначення судового адвоката. Далі акти представництва здійснюють радники та референдарі Генеральної прокуратури, а також її голова та віце-президенти. Їхні повноваження мають статутний характер, а службове посвідчення є документом, що дозволяє здійснювати заміну.
 • Визначення неправомірно отриманої допомоги у світлі положень Закону про соціальну допомогу
  Мета статті — пояснити, як розуміти термін «неправомірно зібрана допомога» у світлі положень Закону від 12 березня 2004 р. щодо соціальної допомоги, тим паче, що дуже схожі поняття (неправомірно стягнута допомога та неправомірно отримана допомога) законодавець визначив і в інших нормативно-правових актах і в кожному з них вони розуміються по-різному. На думку автора, оскільки законодавець запровадив різні законодавчі визначення одних і тих самих або схожих словосполучень, адміністративні органи повинні враховувати ці відмінності у практиці застосування закону. Крім того, на це питання необхідно звернути увагу в судовій практиці адміністративних судів. Стаття є спробою відповісти на питання, чи допустиме використання аналогій та допоміжне використання інших визначень у питаннях, що стосуються неправомірно стягненої допомоги.
 • Службовий статус керівника самостійного комунального закладу охорони здоров'я, утвореного органом місцевого самоврядування
  Органи місцевого самоврядування мають право створювати самостійні комунальні заклади охорони здоров'я. Вони є самостійними суб'єктами, які мають власний суб'єкт права. Водночас їх функціонування значною мірою залежить від суб’єкта створення та обмежене його компетенціями. Незалежні громадські заклади охорони здоров'я керуються індивідуально. Законодавчі норми, пов'язані з працевлаштуванням їх керівників, викликають ряд сумнівів щодо тлумачення. Метою статті є аналіз працевлаштування керівника місцевого самоврядування незалежного комунального закладу охорони здоров’я в рамках трудових відносин.
 • Політика працевлаштування службовців місцевих органів влади в Польщі
  При наймі службовців місцевих органів влади основними критеріями є перш за все кваліфікація, а також знання, навички, загальні здібності та схильності. Процес політики зайнятості працівників органів місцевого самоврядування є надзвичайно важливим для нормального функціонування цієї галузі: реалізації її цілей та ефективної діяльності. На зростаючу важливість службовців в органах місцевого самоврядування також впливають зростання соціальних очікувань. Процес прийому на роботу працівників органів місцевого самоврядування є складним процесом і складається з багатьох етапів. Метою статті є представлення механізмів працевлаштування та відбору службовців місцевого самоврядування. У статті проведено попередній аналіз політики зайнятості службовців місцевого самоврядування.
 • Відмова від проведення конкурсу після припинення трудових правовідносин
  Автор представляє судову практику Верховного Суду щодо допустимості та умов відмовлення від проведення конкурсу після припинення трудових відносин на підставі договору доручення чи іншого договору про надання послуг, до якого поширюються положення за дорученням звертатися. У ньому детально представлено останню постанову Верховного Суду щодо включення відшкодування у цьому відношенні до основи розрахунку внесків на соціальне та медичне страхування.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne (Робота та соціальне забезпечення) - весь список