• Межа міцності конструкції механічної лави на прикладі чисельних випробувань
  У статті представлені дослідження, спрямовані на аналіз граничної міцності механічних опорних конструкцій. Вони проводилися методом скінченних елементів. За результатами досліджень була запропонована модель, яка відповідає стандартам безпеки.
 • Опрацьована публічна інформація в практиці гірничих відомств. Частина 2 – Визначення поняття та специфіки спільного використання
  У статті розглянуто питання надання обробленої публічної інформації, в тому числі критерії віднесення публічної інформації до простої та обробленої, приклади обробленої інформації та умови, способи надання та відмови у наданні такої інформації.
 • Розвиток підземного транспорту зі стрічковими конвеєрами на обраних прикладах, впроваджених на ДП «Богданка» С.А.
  У статті представлені елементи системи підземного транспорту з використанням стрічкових конвеєрів, впровадження яких на ДП «Богданка» С.А. мали вплив на розвиток його функціональності та ефективності. Завдяки цьому вдалося використовувати підземні пристрої, що забезпечують пропускну здатність до 4300 т/год виїмки в магістральних транспортних лініях і можливість відокремлення пустої породи від виїмки в процесі підземного транспортування до 3000 т/год. d. У подальших перспективах — розширення конвеєрної системи, що забезпечує транспортування екіпажу до робочих місць, і розвиток системи управління транспортуванням оператором, що знаходиться на поверхні.
 • Слідом гірничих пам'яток Іспанії
 • Перекладач творів Жуля Верна з шахти «Галемба».
 • Гала уніформа шахтарів з копалень князя Пщинського

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie (Безпека праці та охорона навколишнього середовища у гірничодобувній промисловості) - весь список