Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz, CIOP-PIB, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-7373-094-6

 • Wprowadzenie (5)
 1.  Cel i zakres stosowania środków ochrony skóry (6)
 2. Definicje (7)
 3. Charakterystyka środków ochrony skóry (8)
 4. Identyfikacja zagrożeń (9)
 5. Ocena ryzyka zawodowego (11)
 6. Środki zapobiegawcze (13)
 7. Dobór i zakup środków ochrony skóry (14)
  1. Wymagania (15)
  2. Wybór (16)
  3. Oznakowanie (17)
  4. Zakup (18)
 8. Korzystanie ze środków ochrony skóry (18)
  1. Program ochrony skóry (18)
  2. Aplikacja środków ochrony skóry (19)
  3. Instrukcja stanowiskowa (20)
 9. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia zmian skórnych (20)
  1. Rozpoznawanie choroby skóry (20)
  2. Stwierdzenie choroby zawodowej (21)
 10. Uwagi końcowe (21)
 11. Regulacje prawne (22)
 • Załącznik:
  Informacje szczegółowe dotyczące środka ochrony skóry (24)

Komentarze obsługiwane przez CComment